Potrzebujesz pomocy lekarza online?

Jesteś we właściwym miejscu!

diphergan syrop czy na receptę?

Diphergan syrop: Czy jest na receptę? Cena i refundacja w medycynie

Cena i refundacja Dipherganu: co musisz wiedzieć?

Diphergan to lek stosowany w leczeniu objawowym różnych schorzeń, takich jak stany alergiczne, wymioty, nudności oraz choroba lokomocyjna. Jest dostępny w formie syropu oraz drażetek i zawiera substancję czynną – prometazynę, będącą pochodną fenotiazyny.

Aby odpowiedzieć na pytanie diphergan syrop czy na receptę? Medycyna, należy zaznaczyć, że zarówno syrop, jak i drażetki Dipherganu są dostępne wyłącznie na receptę. Prometazyna działa przeciwhistaminowo oraz uspokajająco, co sprawia, że lek znajduje zastosowanie w różnych stanach wymagających takiego działania, jak np. przed zabiegami chirurgicznymi.

Informacje finansowe: Cena Dipherganu zależy od formy oraz dawki. Przykładowo, cena opakowania drażetek Diphergan wynosi około 24,98 zł za 20 sztuk (10 mg) oraz 26,90 zł za 20 sztuk (25 mg). Ceny te mogą się różnić w poszczególnych aptekach.

Refundacja: Diphergan może być refundowany na określone wskazania zdrowotne, takie jak leczenie stanów alergicznych oraz przeciwwymiotnych u pacjentów. W takim przypadku, obowiązują przepisy dotyczące leków refundowanych. Warto skonsultować z lekarzem możliwość uzyskania refundacji na ten lek. Należy również pamiętać, że aktualne przepisy refundacyjne obowiązują od 1 lipca 2024 roku.

Dawkowanie leku musi być dokładnie przestrzegane według zaleceń lekarza. Generalnie, dla dorosłych wynosi ono 10-25 mg na dawkę, w zależności od wskazania medycznego. Dawkowanie dla dzieci wynosi 0,125-0,5 mg/kg masy ciała na dawkę. Należy być ostrożnym, ponieważ lek ten ma pewne przeciwwskazania i może powodować skutki uboczne, takie jak nadmierne uspokojenie, zahamowanie czynności OUN czy reakcje alergiczne.

Jeśli chodzi o dostępność Dipherganu, można go nabyć w większości aptek na terenie całego kraju, jednak zawsze na receptę, co podkreśla konieczność wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Podsumowując, diphergan syrop czy na receptę? – Tak, Diphergan zarówno w formie syropu, jak i drażetek jest dostępny wyłącznie na receptę. Przed jego zastosowaniem zawsze skonsultuj się z lekarzem, który dobierze odpowiednie dawkowanie i sprawdzi możliwość refundacji leku.

Skład i mechanizm działania Dipherganu

Diphergan jest lekiem przeciwhistaminowym pierwszej generacji stosowanym głównie w leczeniu alergii oraz jako środek przeciwwymiotny. Jego substancją czynną jest prometazyna, która należy do pochodnych fenotiazyny. Prometazyna działa jako antagonista receptorów H1, co prowadzi do zahamowania działania histaminy, substancji odpowiedzialnej za objawy alergii, takie jak swędzenie, katar sienny, oraz reakcje anafilaktyczne.

Medycyna przypisuje Diphergan do leczenia objawowego licznych stanów chorobowych. W przypadku stosowania u dzieci powyżej 2 lat, najczęściej używany jest syrop, gdzie dawka wynosi 0,125 mg/kg mc. co 4-6 godzin w leczeniu stanów alergicznych, zaś przy wymiotach – 0,25-0,5 mg/kg mc. co 4-6 godzin. U dorosłych dawki są wyższe, na przykład 25 mg jednorazowo na wymioty, a następnie 10-25 mg co 4-6 godzin.

Prometazyna działa również uspokajająco, stąd jej użycie przed niektórymi zabiegami chirurgicznymi, na przykład w dawce 25-50 mg jednorazowo dla dorosłych (25 mg wprowadza zalecenia dla dzieci). Przeciwwskazania obejmują m.in. nadwrażliwość na prometazynę, stosowanie inhibitorów MAO, oraz zahamowanie czynności OUN. Cena i refundacja Dipherganu mogą się różnić w zależności od postaci leku i polityki refundacyjnej obowiązującej w danym momencie.

Reasumując, Diphergan jest skutecznym środkiem w leczeniu objawów alergicznych i wymiotów, jednak jego stosowanie powinno odbywać się pod kontrolą specjalisty z uwagi na potencjalne przeciwwskazania i konieczność odpowiedniego dawkowania.

Przeciwwskazania do stosowania Dipherganu

Diphergan to lek zawierający substancję czynną prometazyna, należący do grupy fenotiazyn, stosowany w leczeniu objawowym stanów alergicznych, wymiotów, nudności, zawrotów głowy oraz choroby lokomocyjnej. Jest on dostępny w formie syropu oraz drażetek, jednak jego stosowanie obarczone jest kilkoma ważnymi przeciwwskazaniami. Jeśli zastanawiasz się, czy diphergan syrop, czy na receptę jest dostępny, to tak, wymagane jest posiadanie recepty od lekarza.

 • Nadwrażliwość: Osoby z nadwrażliwością na prometazynę, inne pochodne fenotiazyny lub którykolwiek składnik preparatu powinny unikać stosowania Dipherganu.
 • Dzieci: Lek nie jest zalecany dla dzieci poniżej 2. roku życia, ze względu na ryzyko depresji ośrodkowego układu nerwowego.
 • Depresja OUN i śpiączka: Pacjenci z zahamowaną czynnością ośrodkowego układu nerwowego (OUN) lub w stanie śpiączki nie powinni stosować tego preparatu.
 • Inhibitory MAO: Stosowanie Dipherganu jest przeciwwskazane u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO), jak również tych, którzy zakończyli ich przyjmowanie w ostatnich 14 dniach. Kombinacja ta może prowadzić do poważnych interakcji lekowych.

Diphergan jest dostępny jedynie na receptę, a jego stosowanie powinno być zawsze nadzorowane przez specjalistę. Warto również zwrócić uwagę na potencjalne skutki uboczne oraz dokładnie przestrzegać zaleceń dotyczących dawkowania. Przed rozpoczęciem terapii zawsze należy skonsultować się z lekarzem, który zadecyduje o bezpieczeństwie i adekwatności leku w konkretnej sytuacji zdrowotnej pacjenta.

Alternatywy dla Dipherganu na rynku polskim

Diphergan syrop czy na receptę? Medycyna oferuje wiele odpowiedzi na to pytanie. Diphergan, zawierający prometazynę, jest lekiem antyhistaminowym stosowanym zarówno przy objawach alergii, jak i jako środek uspokajający oraz przeciwwymiotny. Na rynku polskim dostępnych jest kilka alternatyw dla tego preparatu.

Polfergan, podobnie jak Diphergan, zawiera prometazynę i jest dostępny w formie syropu. Jest często stosowany w leczeniu objawów alergii oraz jako środek przeciwwymiotny, szczególnie w chorobie lokomocyjnej. Cena obu syropów jest zbliżona, zazwyczaj wynosi około 20-25 zł za opakowanie. Z uwagi na refundację przez NFZ, koszt dla pacjenta końcowego może być niższy, zależnie od indywidualnej sytuacji zdrowotnej i przepisów refundacyjnych.

Innym produktem na bazie prometazyny jest Promazin, który jest dostępny głównie w formie drażetek. Jest stosowany głównie jako środek uspokajający i przeciwwymiotny. 

Wszystkie te leki wymagają przepisu lekarskiego, dlatego też, „diphergan – syrop czy na receptę?”, odpowiedź brzmi: tak, tego typu leki są dostępne wyłącznie z przepisem lekarza. Istotne jest, aby pacjenci zawsze konsultowali się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania takich preparatów, szczególnie ze względu na możliwe przeciwwskazania i potencjalne interakcje z innymi lekami.

Wskazania do stosowania Dipherganu w leczeniu alergii

Diphergan to lek zawierający substancję czynną prometazyna, która należy do grupy pochodnych fenotiazyny i działa jako antagonista receptora H1. Jest dostępny w formie syropu i drażetek na receptę. W leczeniu chorób alergicznych, takich jak alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa oraz pokrzywka, Diphergan wykazuje dużą skuteczność poprzez hamowanie działania histaminy, co zmniejsza objawy alergii, takie jak swędzenie, wysypka czy katar.

Syrop jest zalecany zarówno dla dorosłych, jak i dzieci powyżej 2. roku życia. Dawkowanie różni się w zależności od wieku i masy ciała pacjenta:

 • Dorośli: 10 mg 2–4 razy dziennie przed posiłkami i przed snem.
 • Dzieci 2–12 lat: 0,125 mg/kg mc. co 4–6 godzin.

Przed rozpoczęciem terapii warto skonsultować się z lekarzem, aby omówić wskazania i ewentualne przeciwwskazania do stosowania prometazyny. Ważne jest, by pacjenci z nadwrażliwością na fenotiazyny, zahamowaniem czynności ośrodkowego układu nerwowego (OUN) czy stosujący inhibitory MAO unikali tego leku. Diphergan nie jest również zalecany dla dzieci poniżej 2. roku życia ze względu na ryzyko ciężkich działań niepożądanych.

Skuteczność Dipherganu w leczeniu alergii potwierdzają badania kliniczne, ale jak każdy lek, może wywołać skutki uboczne, takie jak senność, zawroty głowy czy nudności, dlatego jego stosowanie powinno być zgodne z zaleceniami specjalisty. Czy diphergan syrop jest na receptę? Medycyna wskazuje jednoznacznie, że tak, co pomaga w kontrolowaniu jego bezpiecznego użycia i minimalizacji ryzyka powikłań.

Pacjenci powinni pamiętać, że każda terapia farmakologiczna musi być dostosowana indywidualnie, uwzględniając wszystkie medyczne aspekty i warunki bezpieczeństwa.

Dawkowanie Dipherganu dla różnych grup wiekowych

Diphergan, zawierający prometazynę, jest lekiem dostępnym na receptę, stosowanym głównie w leczeniu alergii, nudności oraz jako środek uspokajający. Dawkowanie Dipherganu różni się w zależności od wieku pacjenta oraz specyfiki dolegliwości.

 • Dzieci w wieku 2-12 lat: Diphergan w formie syropu jest często stosowany w leczeniu alergii oraz choroby lokomocyjnej. Typowa dawka wynosi 0,125 mg/kg masy ciała co 4-6 godzin w przypadku chorób alergicznych i 0,25-0,5 mg/kg mc. przed planowaną podróżą, by zapobiec nudnościom i zawrotom głowy. Lekarze zalecają dawki dostosowane do masy ciała dziecka, co zwiększa bezpieczeństwo terapii. W przypadku wymiotów dawka może wynosić 0,25-0,5 mg/kg mc. co 4-6 godzin.
 • Dorośli: Standardowa dawka dla dorosłych wynosi 10 mg 2-4 razy dziennie (przed posiłkami i przed snem) w leczeniu chorób alergicznych. W przypadku nudności i zawrotów głowy w chorobie lokomocyjnej, zaleca się jednorazową dawkę 25 mg na 30-60 minut przed podróżą, a dawkę można powtórzyć po 8-12 godzinach. W przypadku wymiotów dorosłych, typowa dawka to 25 mg jednorazowo, a następnie 10-25 mg co 4-6 godzin.
 • Uspokojenie przed zabiegami chirurgicznymi: Diphergan może być również stosowany jako środek uspokajający przed zabiegami chirurgicznymi. Dla dorosłych zalecana dawka wynosi 25-50 mg jednorazowo, natomiast dla dzieci w wieku 2-12 lat dawka wynosi 0,5-1 mg/kg mc. podawana jednorazowo.

Warto podkreślić, że diphergan syrop czy na receptę to istotne pytanie, na które odpowiedź jest jednoznaczna — lek ten jest dostępny tylko na receptę, co ma na celu zabezpieczenie pacjentów przed nieodpowiednim stosowaniem.

Przeciwwskazania: Istnieją pewne przeciwwskazania do stosowania Dipherganu. Są to m.in. nadwrażliwość na prometazynę lub inne pochodne fenotiazyny, śpiączka, zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego oraz stosowanie inhibitorów MAO. Nie należy go stosować u dzieci poniżej 2 roku życia z uwagi na ryzyko wystąpienia poważnych skutków ubocznych.

Skutki uboczne: Jak każdy lek, Diphergan może wywoływać skutki uboczne. Najczęstsze z nich to senność, suchość w ustach, zawroty głowy, a u niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje alergiczne.

Zawsze przed rozpoczęciem leczenia należy dokładnie przeczytać ulotkę dołączoną do leku i skonsultować się z lekarzem, aby dostosować dawkowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta i uniknąć potencjalnych interakcji z innymi zażywanymi lekami.

Skutki uboczne stosowania Dipherganu

Stosowanie Dipherganu, zawierającego substancję czynną prometazynę, wiąże się z ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych, które mogą być bardziej wyraźne u niektórych pacjentów. Najczęstsze objawy niepożądane, z którymi mogą się spotkać zarówno dzieci, jak i dorośli, obejmują: senność oraz uspokojenie. Jednak to nie jedyne możliwe reakcje organizmu na ten lek.

W trakcie stosowania Dipherganu mogą wystąpić także nudności i wymioty oraz zawroty głowy, co jest szczególnie istotne w leczeniu choroby lokomocyjnej. Ponadto pacjenci mogą doświadczać suchości w ustach, zaparć, a także następstw na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, takich jak splątanie lub dezorientacja.

Pacjent powinien być świadomy, że nadwrażliwość na fenotiazyny może być przeciwwskazaniem do zażywania Dipherganu, a w połączeniu z innymi lekami, zwłaszcza z inhibitorami MAO, lek może spowodować poważne interakcje. Skutki uboczne mogą się także różnić w zależności od formy podawania leku—czy to jest syrop, czy drażetki. Ostatecznym lekarzem decydującym o formie terapii powinien być specjalista medycyny.

Z praktycznego punktu widzenia, warto pamiętać, iż diphergan syrop dostępny jest wyłącznie na receptę, więc pacjent zawsze powinien skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia. Cena leku oraz możliwość refundacji mogą się różnić w zależności od wersji i dawki. Każdy przypadek zażycia leku powinien być monitorowany przez lekarza w celu minimalizacji skutków ubocznych i zoptymalizowania dawki.

Prometazyna: aktywny składnik Dipherganu

Prometazyna, główny składnik Dipherganu, jest pochodną fenotiazyny, stosowaną jako antagonista receptora H1 pierwszej generacji. Ten lek, dostępny na receptę, znajduje szerokie zastosowanie w medycynie, zwłaszcza w leczeniu objawowym różnych schorzeń. Diphergan dostępny jest w formie syropu oraz drażetek, co umożliwia jego dostosowanie do potrzeb pacjentów zarówno dorosłych, jak i dzieci.

 • Choroby alergiczne: Diphergan jest skuteczny w leczeniu stanów alergicznych takich jak zapalenie błony śluzowej nosa i pokrzywka. Dorośli przyjmują 10 mg 2–4 razy dziennie, natomiast dzieci w wieku 2–12 lat otrzymują dawkę 0,125 mg/kg mc. co 4–6 godzin.
 • Nudności i wymioty: Lek wykazuje działanie przeciwwymiotne, co jest szczególnie użyteczne w przypadku choroby lokomocyjnej (kinetozy). Dorośli mogą przyjąć 25 mg na 30–60 minut przed podróżą, a dawkę można powtórzyć po 8–12 godzinach. Dla dzieci w wieku 2–12 lat zalecana dawka wynosi 0,25–0,5 mg/kg mc.
 • Uspokajająco: Przed zabiegami chirurgicznymi Diphergan działa uspokajająco. Dorośli przyjmują 25–50 mg na godzinę przed zabiegiem, podczas gdy dzieci w wieku 2–12 lat powinny otrzymać 0,5–1 mg/kg mc.

Przy kwestii diphergan syrop czy na receptę? Medycyna warto zauważyć, że ze względu na silne działanie oraz możliwe skutki uboczne, Diphergan jest dostępny wyłącznie na receptę. Ważne jest również, aby stosować lek zgodnie z zaleceniami lekarza i uwzględniać przeciwwskazania, takie jak nadwrażliwość na prometazynę, inne pochodne fenotiazyny, zahamowanie czynności OUN czy stosowanie inhibitorów MAO.

Koszt Dipherganu może się różnić w zależności od formy i dawki. Diphergan w drażetkach (10 mg) kosztuje około 24,98 zł, a w dawce 25 mg około 26,90 zł. Ceny te obowiązują od 1 lipca 2024 r. Warto również zapytać lekarza o możliwość refundacji leku.

Porównanie Dipherganu z innymi lekami zawierającymi prometazynę

Diphergan jest lekiem, który zawiera prometazynę – substancję czynną wykorzystywaną zarówno w terapii stanów alergicznych, jak i w leczeniu wymiotów, nudności oraz choroby lokomocyjnej. Diphergan dostępny jest w różnych formach, takich jak syrop oraz drażetki, i wykazuje działanie uspokajające oraz przeciwwymiotne. Jednak, czy warto go wybrać w porównaniu do innych preparatów z prometazyną, takich jak Polfergan?

Dawkowanie: Syrop Diphergan zaleca się stosować u dorosłych i dzieci w dawkach zależnych od jednostki chorobowej. W przypadku chorób alergicznych dorosłym przepisuje się 10 mg 2–4 razy dziennie, natomiast dzieciom 0,125 mg/kg mc. co 4–6 godzin. Drażetki Diphergan mają podobne zalecenia dawkowania, w tym 10 mg 2 razy dziennie lub 25 mg raz dziennie dla dorosłych.

Wskazania: Diphergan, podobnie jak inne leki zawierające prometazynę, jest stosowany w leczeniu alergii, wymiotów, nudności oraz w celu uspokojenia przed zabiegami chirurgicznymi. Prometazyna, będąca antagonistą receptora H1, pozwala na skuteczne leczenie różnych form alergii oraz objawów kinetozy (choroby lokomocyjnej).

Przeciwwskazania: Stosowanie Dipherganu, zarówno w formie syropu, jak i drażetek, jest przeciwwskazane u osób z nadwrażliwością na prometazynę lub inne pochodne fenotiazyny, osób w śpiączce lub z depresją ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Nie należy stosować jego u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Skutki uboczne: Leczenie Dipherganem może wiązać się z ryzykiem takich skutków ubocznych jak senność, zawroty głowy, suchość w ustach, a także zaburzenia widzenia.

Inne preparaty: Na rynku dostępne są różne preparaty zawierające prometazynę. Poza Dipherganem popularny jest również Polfergan, który również występuje w formie syropu i drażetek. Różnice mogą dotyczyć dawkowania, ceny oraz dostępności.

Diphergan syrop czy na receptę? Medycyna potwierdza, że jest dostępny wyłącznie na receptę, co oznacza wymóg konsultacji z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia. Lekarz oceni wskazania i przeciwwskazania do stosowania tego leku oraz zaproponuje odpowiednią formę i dawkę leku.