Potrzebujesz pomocy lekarza online?

Jesteś we właściwym miejscu!

metformax czy na receptę?

Metformax – Czy konieczna jest recepta? Twój kompletny przewodnik medyczny

Metformax Combi – dostępność na receptę

Metformax Combi to preparat złożony zawierający dwie substancje czynne o działaniu hipoglikemizującym: metforminę oraz sitagliptynę. Jest szeroko stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, szczególnie gdy monoterapia metforminą nie zapewnia wystarczającej kontroli glikemii. Często zadawane pytanie dotyczy dostępności tego leku i czy Metformax jest na receptę. Otóż, zgodnie z wymogami prawnymi, Metformax Combi jest dostępny wyłącznie na receptę. To wynika z faktu, że zarówno metformina, jak i sitagliptyna mogą powodować działania niepożądane, a ich stosowanie wymaga regularnego monitorowania przez lekarza.

Według danych ze stycznia 2023 roku, cena Metformax Combi w dawce 50 mg sitagliptyna / 1 g metformina wynosiła około 50 zł za opakowanie zawierające 60 tabletek. Dla niektórych pacjentów lek jest refundowany, co znacząco obniża koszt. Metformina, jako składnik Metformax Combi, jest jednym z najczęściej przepisywanych leków w Polsce, a jej działanie polega na zmniejszeniu wytwarzania glukozy w wątrobie oraz zwiększeniu jej zużycia w tkankach obwodowych. Sitagliptyna natomiast zwiększa stężenie hormonów inkretynowych, co poprawia odpowiedź insulinową organizmu.

Należy podkreślić, że lek może być stosowany jedynie po konsultacji z lekarzem, który oceni, czy jest odpowiedni w danym przypadku, biorąc pod uwagę ewentualne przeciwwskazania, takie jak kwasica metaboliczna czy ciężka niewydolność nerek. Regularne badania kontrolne stężenia glukozy we krwi są niezbędne, aby uniknąć powikłań, takich jak kwasica mleczanowa czy hipoglikemia.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z receptą na Metformax Combi czy jego stosowaniem, zaleca się umawianie wizyt ze specjalistą w celu indywidualnej konsultacji. 

Cena i refundacja Metformax Combi

Metformax Combi to lek przeciwcukrzycowy dostępny wyłącznie na receptę, który łączy w sobie działanie dwóch substancji czynnych: metforminy i sitagliptyny. Jego cena zależy od kilku czynników, w tym od aktualnych przepisów refundacyjnych oraz wskazań do stosowania. Jednakże osoby uprawnione mogą skorzystać z refundacji, co znacznie obniża koszt leczenia.

Dla pacjentów, którzy ukończyli 65. rok życia, lek ten może być wydawany bezpłatnie we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją. Warto podkreślić, że pacjenci, którzy mają wskazania do stosowania Metformax Combi, powinni zawsze konsultować się z lekarzem i upewnić się, że spełniają warunki do uzyskania refundacji.

Refundacja Metformax Combi jest dostępna dla wskazań takich jak cukrzyca typu 2, zwłaszcza u pacjentów, u których monoterapia metforminą nie przynosi wystarczających efektów w kontrolowaniu glikemii. Ważne jest, aby pacjenci zawsze współpracowali z lekarzem, który będzie monitorował ich stan zdrowia i dostosowywał dawkowanie leku odpowiednio do wyników badań stężenia glukozy we krwi oraz innych parametrów zdrowotnych.

Przestrzeganie zaleceń lekarza dotyczących diety, regularnych badań i kontroli glikemii jest kluczowe dla skutecznego leczenia cukrzycy typu 2 z użyciem Metformax Combi. Działania niepożądane, takie jak ryzyko kwasicy mleczanowej, rzadko występują, ale wymagają uwagi i natychmiastowego kontaktu z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.

Skład i mechanizm działania Metformax Combi

Metformax Combi to preparat złożony, zawierający dwie substancje czynne o działaniu hipoglikemizującym: metforminę i sitagliptynę. Mechanizm działania obu składników różni się, co sprawia, że ich wspólne zastosowanie jest bardziej efektywne w kontrolowaniu stężenia glukozy we krwi u osób z cukrzycą typu 2.

 • Metformina: Jest to doustny lek przeciwcukrzycowy z grupy biguanidów. Działa poprzez:
  • Hamowanie wytwarzania glukozy w wątrobie (glukoneogeneza i glikogenoliza).
  • Zwiększanie obwodowego wychwytu i zużycia glukozy.
  • Opóźnianie jelitowego wchłaniania glukozy.
  • Zwiększenie zdolności transportowych białek odpowiedzialnych za transport glukozy przez błonę komórkową.
 • Metformina nie stymuluje wydzielania insuliny, co zmniejsza ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Dodatkowo, stabilizuje masę ciała i korzystnie wpływa na metabolizm lipidów (m.in. obniża stężenie cholesterolu LDL i trójglicerydów).
 • Sitagliptyna: Jest inhibitorem enzymu dipeptydylopeptydazy-4 (DPP-4), który rozkłada hormony inkretynowe (GLP-1 i GIP). Działanie sitagliptyny polega na:
  • Wzroście stężenia hormonów inkretynowych, które zwiększają poposiłkowe wydzielanie insuliny.
  • Hamowaniu wydzielania glukagonu, co zmniejsza produkcję glukozy przez wątrobę.
 • Dzięki temu, sitagliptyna pomaga kontrolować poziom glukozy zarówno na czczo, jak i po posiłkach.

Wspólne stosowanie tych dwóch leków nie tylko poprawia kontrolę glikemii, ale również może być korzystne dla pacjentów z nadwagą. Metformax Combi nie powoduje wzrostu masy ciała, a w niektórych przypadkach sprzyja jej umiarkowanemu spadkowi.

Warto pamiętać, że metformax jest dostępny wyłącznie na receptę. Medycyna wskazuje, że regularna kontrola parametrów zdrowotnych, takich jak funkcje nerek oraz poziom glukozy we krwi, jest konieczna podczas stosowania tego leku. Metformax Combi może również wpłynąć na inne wskaźniki, w tym stężenie cholesterolu, co podkreśla potrzebę konsultacji z lekarzem przed rozpoczęciem terapii.

Zaleca się także prowadzenie badań kontrolnych, aby monitorować ewentualne skutki uboczne i unikać groźnych powikłań, takich jak kwasica mleczanowa. Warto podkreślić, iż pacjenci muszą przestrzegać zaleconej diety i ćwiczeń fizycznych, aby optymalizować efekty leczenia metformax.

Jeśli zastanawiasz się: „Metformax czy na receptę?” jednoznacznie określa, że lek ten wymaga recepty. Przed rozpoczęciem terapii należy zawsze skonsultować się z lekarzem, który pomoże dostosować dawkowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta i omówi wszelkie potencjalne przeciwwskazania oraz interakcje z innymi lekami.

Wskazania do stosowania Metformax Combi

Stosowanie Metformax Combi, składającego się z metforminy i sitagliptyny, jest wskazane głównie w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych, zwłaszcza tych, u których dieta i ćwiczenia fizyczne są niewystarczające do kontrolowania poziomu glukozy. Ten doustny lek przeciwcukrzycowy działa hipochlikemizująco, co oznacza, że skutecznie zmniejsza stężenie glukozy we krwi. Metformina poprawia wrażliwość na insulinę i zmniejsza produkcję glukozy w wątrobie, podczas gdy sitagliptyna hamuje enzym DPP-4, co zwiększa poziom hormonów inkretynowych. Dzięki temu preparat jest szczególnie zalecany dla pacjentów z nadwagą oraz tych, którzy nie osiągnęli adekwatnej glikemii, stosując maksymalne dawki metforminy lub innych doustnych leków przeciwcukrzycowych.

Metformax Combi jest lekiem dostępnym wyłącznie na receptę, co oznacza, że przed rozpoczęciem kuracji należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz oceni, czy są wskazania do stosowania tego leku oraz, czy potencjalne przeciwwskazania nie wykluczają jego stosowania.

Dawki i sposób dawkowania Metformax Combi muszą być ściśle przestrzegane, a leczenie powinno być monitorowane, aby zminimalizować ryzyko powikłań, takich jak kwasica ketonowa czy zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Przy stosowaniu tego leku konieczna jest również regularna kontrola parametrów metabolicznych i nerkowych.

Ostatecznie, Metformax Combi może być skuteczny w długoterminowej kontroli cukrzycy typu 2, kiedy inne metody byłyby niewystarczające. Ważne jest, aby pacjenci pamiętali o utrzymywaniu odpowiedniej diety i aktywności fizycznej, które wspomagają działanie leku i ogólną kontrolę poziomu glukozy.

Przeciwwskazania do stosowania Metformax Combi

Metformax Combi to połączenie metforminy i sitagliptyny, stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2. Jednak jak każdy lek, ma on swoje przeciwwskazania. Przede wszystkim, Metformax Combi jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego – GFR mniejszy niż 30 ml/min), ponieważ metformina jest wydalana przez nerki, a jej kumulacja może prowadzić do ciężkiej kwasicy mleczanowej. Ostrożność należy zachować także u pacjentów ze zaburzeniami czynności wątroby.

Następnie, preparat nie powinien być stosowany u osób z kwasicą metaboliczną każdego rodzaju, w tym z kwasicą ketonową związaną z cukrzycą oraz stanem przedśpiączkowym w cukrzycy. Przewlekłe nadużywanie alkoholu lub ostre zatrucie alkoholem również stanowią przeciwwskazanie. Warto również podkreślić, że chorzy z niewydolnością serca, oddechową czy ze stanem po przebytym zawał serca również powinni unikać stosowania tego leku.

Metformax Combi jest również przeciwwskazany u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, a także u dzieci poniżej 18. roku życia, ponieważ brak jest wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w tych grupach wiekowych.

Pacjenci przed zabiegiem chirurgicznym lub badaniami radiologicznymi z użyciem środków kontrastowych zawierających jod powinni czasowo odstawić Metformax Combi po konsultacji z lekarzem, aby zmniejszyć ryzyko ostrej niewydolności nerek.

Wszystkie osoby rozważające stosowanie Metformax Combi powinny najpierw zadać pytanie: „Metformax – czy na receptę?”. Odpowiedź brzmi tak, dlatego zawsze konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem, który oceni, czy ten lek jest odpowiedni i bezpieczny w indywidualnym przypadku pacjenta.

Ostrożność i działania niepożądane przy stosowaniu Metformax Combi

Metformax Combi, dostępny wyłącznie na receptę, jest lekiem stosowanym w terapii cukrzycy typu 2, zawierającym substancje czynne metforminę i sitagliptynę. Chociaż jest to skuteczny środek w kontroli glikemii, jego stosowanie wymaga przestrzegania ściśle określonych zaleceń, aby uniknąć niepożądanych efektów i powikłań zdrowotnych.

Ostrożność jest kluczowa przede wszystkim ze względu na ryzyko wystąpienia poważnej kwasicy mleczanowej. Jest to rzadkie, ale potencjalnie śmiertelne powikłanie metaboliczne, którego objawami mogą być duszność, ból brzucha, kurcze mięśni oraz znaczne osłabienie. Ryzyko to wzrasta u pacjentów z niewydolnością nerek, wątroby lub zaburzeniami serca. W badaniach laboratoryjnych stwierdza się wtedy zmniejszenie pH krwi oraz zwiększone stężenie mleczanów. Regularna kontrola czynności nerek (badania kreatyniny i GFR) jest niezbędna, szczególnie u osób starszych oraz pacjentów przyjmujących leki potencjalnie pogarszające funkcję nerek.

Należy również pamiętać, że stosowanie Metformax Combi razem z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak insulina lub sulfonylomocznik, może zwiększać ryzyko hipoglikemii. Objawy hipoglikemii obejmują m.in. drżenie, potliwość, dezorientację i omdlenia, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Oprócz tego, niepożądane efekty Metformax Combi mogą obejmować zaburzenia żołądkowo-jelitowe takie jak nudności, wymioty, biegunka czy ból brzucha. Te objawy mogą być łagodzone przez stopniowe zwiększanie dawki leku i jego przyjmowanie podczas posiłku. W rzadkich przypadkach lek może prowadzić do ostrych zapaleń trzustki, charakteryzujących się ciężkim i utrzymującym się bólem brzucha.

Stosowanie Metformax Combi nie jest zalecane w trakcie ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Metformina oraz sitagliptyna mogą przenikać do mleka matki, co może wpływać na zdrowie noworodka. Dlatego pacjentki, które planują ciążę lub są w ciąży, powinny natychmiast skonsultować się z lekarzem i zmienić terapię na inne leki, np. insulinę.

W kontekście interakcji z innymi lekami, należy unikać łącznego stosowania Metformax Combi z substancjami mogącymi zaburzać funkcje nerek lub powodować kwasicę mleczanową, takimi jak leki moczopędne, niesteroidowe leki przeciwzapalne i niektóre antybiotyki. W przypadku planowanych badań radiologicznych z użyciem kontrastu jodowego, lek należy odstawić co najmniej 48 godzin przed badaniem oraz wznowić po upewnieniu się, że funkcje nerek są prawidłowe.

Recepta na Metformax Combi jest konieczna, dlatego pacjent powinien regularnie konsultować się z lekarzem i przestrzegać zaleconych badań kontrolnych. Każdy pacjent musi mieć świadomość możliwych działań niepożądanych oraz znaczenia zachowania ostrożności w trakcie stosowania tego leku, aby zminimalizować ryzyko powikłań i zapewnić skuteczne leczenie cukrzycy.

Dawkowanie Metformax Combi

Metformax Combi to lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, zwłaszcza u pacjentów, u których leczenie dietą i ćwiczeniami nie wystarcza do uzyskania odpowiedniego poziomu glukozy we krwi. Przyjmowanie tego leku wymaga ścisłego przestrzegania dawkowania, aby osiągnąć najlepsze efekty terapeutyczne i minimalizować ryzyko działań niepożądanych.

Dawkowanie Metformax Combi jest ustalane indywidualnie przez lekarza i różni się w zależności od wielu czynników takich jak:

 • aktualne stężenie glukozy we krwi,
 • wydolność nerek,
 • wiek pacjenta,
 • reakcja na leczenie.

Standardowe zalecenia dawkowania obejmują:

 • Dorośli: Zwykle zaczyna się od dawki 1 tabletki 50 mg/1000 mg dwa razy na dobę, przyjmowanej podczas posiłków. Lekarz może stopniowo zwiększać dawkę w zależności od reakcji pacjenta na leczenie, maksymalnie do 3 tabletek dziennie.
 • Dzieci i młodzież: Dawkowanie i bezpieczeństwo stosowania Metformax Combi w tej grupie wiekowej nie są ustalone. Stosowanie leku w tej grupie powinno być dokładnie monitorowane przez lekarza.

Ważne informacje dotyczące przyjmowania leku:

 • Tabletki należy połykać w całości, popijając dużą ilością wody.
 • Nie zaleca się dzielenia ani kruszenia tabletek.
 • W przypadku pominięcia dawki, nie należy podwajać kolejnej porcji, aby nadrobić zapomnianą dawkę.

Dawkowanie może wymagać dostosowania w przypadku:

 • zmian w diecie lub poziomie aktywności fizycznej,
 • współistniejących chorób, szczególnie tych wpływających na nerki lub wątrobę,
 • rozpoczęcia lub zakończenia terapii innymi lekami.

Metformax Combi – czy na receptę? Tak, Metformax Combi jest lekiem dostępnym na receptę, co oznacza, że nie można go kupić bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. W trakcie wizyty lekarz oceni, czy Metformax Combi jest odpowiedni dla choroby pacjenta, biorąc pod uwagę wyniki badania poziomu glukozy we krwi oraz innych parametrów zdrowotnych. Lek dostępny jest wyłącznie na receptę i powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

Uwaga: Pacjenci powinni być świadomi ryzyka mleczanowej kwasicy, rzadkiego, ale poważnego powikłania, które może wystąpić podczas leczenia metforminą, zwłaszcza w sytuacjach odwodnienia, ciężkiej infekcji, choroby serca lub nerek.

Przed zastosowaniem jakiejkolwiek nowej terapii, w tym Metformax Combi, pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem oraz regularnie monitorować swoje parametry zdrowotne. Pacjent zawsze umawia wizytę wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy i tylko tam podaje swoje dane oraz krótki opis dolegliwości – bądź w razie e-recepty – leki, o które wnioskuje.

Interakcje z innymi lekami przy stosowaniu Metformax Combi

Przy stosowaniu Metformax Combi, który zawiera metforminę i sitagliptynę, należy zachować szczególną ostrożność w kontekście potencjalnych interakcji z innymi lekami oraz kontrolować stężenie glukozy we krwi. Oto kilka kluczowych aspektów w tym zakresie:

 • Metformax czy na receptę? – Tak, Metformax Combi jest lekiem wydawanym wyłącznie na receptę. To oznacza konieczność konsultacji z lekarzem przed rozpoczęciem terapii.
 • Alkohol – Spożywanie alkoholu podczas stosowania metforminy zwiększa ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej, co jest stanem potencjalnie zagrażającym życiu.
 • Środki kontrastowe zawierające jod – Donaczyniowe podanie środków kontrastowych zawierających jod podczas badań radiologicznych może prowadzić do zaburzeń czynności nerek i zwiększenia ryzyka kwasicy mleczanowej. Stosowanie Metformax Combi powinno zostać przerwane przed takim badaniem i wznowione dopiero po upływie 48 godzin, pod warunkiem potwierdzenia przez lekarza prawidłowej czynności nerek.
 • Leki przeciwnadciśnieniowe i diuretyki – Leki te mogą wpływać na czynność nerek, co z kolei może prowadzić do kumulacji metforminy w organizmie i zwiększać ryzyko kwasicy mleczanowej. Regularna kontrola parametrów czynności nerek jest w tym wypadku niezbędna.
 • Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) – Podobnie jak przeciwnadciśnieniowe i diuretyki, NLPZ mogą wpływać na wydalanie metforminy, prowadząc do zwiększenia jej stężenia w osoczu oraz ryzyka kwasicy mleczanowej.
 • Insulina i pochodne sulfonylomocznika – Stosowanie Metformax Combi w skojarzeniu z insuliną lub pochodnymi sulfonylomocznika zwiększa ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Konieczna może być dostosowana dawka tych preparatów i kontrola glikemii.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pacjent powinien przesłać wszystkie potrzebne dane poprzez formularz zgłoszeniowy oraz skonsultować się z lekarzem, który określi potencjalne interakcje i przedstawi odpowiednie wytyczne. Regularne badania kontrolne oraz przestrzeganie zaleconej diety i ćwiczeń fizycznych są kluczowe dla skutecznego leczenia cukrzycy typu 2 przy pomocy Metformax Combi.

Informacje o Metformax Combi

Kategoria Informacja
Dostępność na receptę Tak
Producent Polpharma
Substancje czynne Metformina, Glibenklamid
Zastosowanie leczenie cukrzycy typu 2
Dawkowanie zgodnie z zaleceniami lekarza
Przedawkowanie może prowadzić do kwasicy mleczanowej
Możliwe skutki uboczne nudności, wymioty, biegunka
Przechowywanie z dala od światła i wilgoci, w temperaturze poniżej 25°C