Potrzebujesz pomocy lekarza online?

Jesteś we właściwym miejscu!

zentel czy na receptę?

Zentel: Przewodnik po cenach, refundacjach i dostępności na receptę w sektorze medycznym

Zentel — cena i refundacja

Zentel, znany lek przeciwpasożytniczy zawierający substancję czynną albendazol, jest dostępny na receptę. To skuteczne rozwiązanie w walce z różnymi rodzajami pasożytów, takimi jak owsiki, glista ludzka, tęgoryjec, włosogłówka czy tasiemiec.

 • Refundacja: Zentel nie jest objęty refundacją przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), co oznacza, że pacjenci muszą pokryć pełny koszt leku z własnej kieszeni.
 • Dostępność: Zentel dostępny jest wyłącznie na receptę, co oznacza, że przed jego zakupem konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Jeśli zastanawiasz się, czy Zentel dostępny jest na receptę, medycyna stanowczo rekomenduje, aby zawsze skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem takiego leczenia. Powodem jest konieczność dostosowania dawkowania do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz potencjalne przeciwwskazania, takie jak choroby wątroby, ciąża czy karmienie piersią. Przyjmowanie leku bez nadzoru medycznego może nie tylko być nieskuteczne, ale również niebezpieczne.

Pamiętaj, pacjent zawsze umawia wizytę wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy i tylko tam podaje swoje dane oraz krótki opis dolegliwości – bądź w razie e-recepty – leki, o które wnioskuje. Pacjent wypełnia formularz na stronie, nigdzie się nie loguje ani nie rejestruje.

Decydując się na leczenie Zentel, warto być świadomym pełnych kosztów oraz faktu, że preparat ten nie jest refundowany. Jednak jego skuteczność i szerokie spektrum działania sprawiają, że jest to popularny wybór w walce z pasożytami.

Pamiętaj, aby skonsultować się ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem leczenia Zentel. Twój lekarz pomoże ustalić odpowiednią dawkę i sprawdzi wszelkie możliwe przeciwwskazania oraz ryzyka związane z leczeniem.

Co zawiera i jak działa Zentel?

Zentel, popularny lek przeciwpasożytniczy, zawiera substancję czynną albendazol. Jest stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez różne pasożyty, m.in. glisty, węgorki, tasiemce i owsiki. Albendazol działa poprzez uniemożliwienie pasożytom przyswajania glukozy, co prowadzi do ich obumarcia. Przyjmowany doustnie, albendazol wchłania się w niewielkim stopniu (około 5%) z przewodu pokarmowego, a następnie ulega przemianie w wątrobie do aktywnego metabolitu, który wykazuje działanie przeciwpasożytnicze. Wchłanianie albendazolu zwiększa się nawet pięciokrotnie, jeśli lek jest przyjmowany z pokarmem bogatym w tłuszcze. Zentel dostępny jest zarówno w formie tabletek, jak i zawiesiny. **Czy Zentel jest dostępny na receptę?** Tak, lek ten można otrzymać wyłącznie na receptę zgodnie z obowiązującymi przepisami medycznymi. Przed rozpoczęciem terapii Zentel, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem, szczególnie jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią lub masz inne schorzenia wymagające szczególnej ostrożności.

Kiedy stosować Zentel?

Zentel to lek o profilu przeciwpasożytniczym, zawierający substancję czynną albendazol. Stosuje się go w leczeniu różnorodnych zakażeń pasożytniczych, wywołanych przez robaki obłe, takie jak owsiki, glista ludzka, tęgoryjec dwunastnicy czy włosogłówka. Zentel wykazuje również skuteczność wobec robaków płaskich, w tym tasiemców i węgorka jelitowego. Lek ten można stosować zarówno w postaci tabletek, jak i zawiesiny doustnej, co ułatwia jego podanie, zwłaszcza u dzieci i osób mających trudności z połykaniem tabletek.

Recepta na Zentel — czy jest potrzebna? Tak, Zentel jest wydawany wyłącznie na receptę. Z tego powodu pytanie „zentel czy na receptę?” często pojawia się w wyszukiwaniach internetowych. Albendazol działa poprzez zakłócenie przyswajania glukozy przez pasożyty, co prowadzi do ich obumarcia. Skuteczność leku może być zależna od jego właściwego stosowania, dlatego ważne jest przestrzeganie zaleceń lekarza odnośnie dawkowania. Zazwyczaj dawka wynosi 400 mg jednorazowo w przypadku owsicy i glistnicy oraz może być zwiększana do 400 mg dziennie przez trzy dni w zakażeniach tasiemcem czy węgorkiem jelitowym. Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak bóle głowy, nudności czy reakcje alergiczne, zawsze konieczna jest konsultacja z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.

Dawkowanie Zentel powinno być dostosowane do wieku pacjenta oraz typu zakażenia pasożytniczego. U dorosłych i dzieci powyżej drugiego roku życia dawki mogą być różne w zależności od rodzaju pasożytów. Ważne jest unikanie stosowania leku w okresie ciąży oraz podczas karmienia piersią. Zentel można przyjmować z posiłkiem, co zwiększa jego wchłanianie i skuteczność. Wchłanianie albendazolu z przewodu pokarmowego jest niskie, ale zwiększa się pięciokrotnie, jeśli lek jest zażywany z pokarmem o wysokiej zawartości tłuszczu.

Należy pamiętać, że w trakcie jednoczesnego stosowania innych leków, takich jak deksametazon, prazykwantel czy leki przeciwdrgawkowe, może dojść do interakcji wpływających na skuteczność albendazolu, dlatego lekarz powinien być poinformowany o wszystkich przyjmowanych preparatach.

Kiedy nie stosować preparatu Zentel?

Wybierając preparat Zentel, istotne jest, aby znać sytuacje, w których jego stosowanie może być niebezpieczne lub niewskazane. Po pierwsze, Zentel nie powinien być stosowany u osób z nadwrażliwością na albendazol czy inne składniki pomocnicze leku, takie jak laktoza lub kwas benzoesowy. Osoby z rzadkimi, dziedzicznymi problemami związanymi z nietolerancją laktozy powinny unikać tego preparatu. Co więcej, Zentel jest przeciwwskazany w okresie ciąży, ponieważ może wpływać na rozwój płodu. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować odpowiednie metody antykoncepcyjne podczas terapii albendazolem. Przed rozpoczęciem leczenia u kobiet zaleca się wykonanie testu ciążowego, aby wykluczyć ciążę. W przypadku karmienia piersią, stosowanie Zentel również nie jest zalecane. Dzieci poniżej 2. roku życia powinny przyjmować preparat wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza i pod jego ścisłą kontrolą. Podczas jednoczesnego stosowania leków, takich jak deksametazon, cymetydyna czy fenytoina, może dojść do interakcji wpływających na skuteczność i bezpieczeństwo terapii Zentel. Wreszcie, osoby z zaburzeniami czynności wątroby muszą być szczególnie ostrożne, ponieważ Zełntel może wpływać na enzymy wątrobowe, prowadząc do zwiększenia ich aktywności i potencjalnych efektów ubocznych. Dlatego też, zanim zdecydujesz się na zastosowanie tego leku, zawsze warto skonsultować się z lekarzem w celu oceny ewentualnych przeciwwskazań i ryzyka.

Dawkowanie preparatu Zentel

Preparat Zentel, którego substancją czynną jest albendazol, jest lekiem przeciwpasożytniczym wykorzystywanym w leczeniu różnego rodzaju zarażeń robakami obłymi i płaskimi. Należy pamiętać, że Zentel jest lekiem dostępnym na receptę, co wywołuje u wielu pacjentów pytanie: zentel czy na receptę?. Dawkowanie Zentel zależy od rodzaju i stopnia zaawansowania zakażenia pasożytniczego oraz od wieku i masy ciała pacjenta.

U dorosłych i dzieci powyżej 2. roku życia, typowe dawkowanie wygląda następująco:

 • W przypadku owsicy, glistnicy, zakażenia tęgoryjcem dwunastnicy, tęgoryjcem amerykańskim oraz włosogłówką: jednorazowo 400 mg albendazolu.
 • Zakażenie węgorkiem jelitowym czy tasiemcem: 400 mg raz na dobę przez 3 dni.

Jeśli leczenie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, lekarz może zalecić powtórzenie terapii po upływie trzech tygodni. W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby konieczne może być przeprowadzenie dodatkowych badań diagnostycznych z uwagi na potencjalne zwiększenie stężenia albendazolu we krwi.

Stosując Zentel u osób starszych, a w szczególności u pacjentów po 65. roku życia z zaburzeniami czynności wątroby, należy zachować szczególną ostrożność. Tabletki Zentel można przyjmować w całości, popijając wodą, ale można je również rozkruszyć, rozgryźć lub żuć.

Preparat Zentel dostępny jest zarówno w formie tabletek, jak i zawiesiny doustnej, co często jest bardziej przydatne dla dzieci lub osób mających trudności z połknięciem tabletki. U kobiet w wieku rozrodczym lekarze zalecają ograniczenie stosowania Zentel do pierwszych 7 dni po wystąpieniu menstruacji lub po uzyskaniu ujemnego testu ciążowego, aby uniknąć nieumyślnego zastosowania leku na wczesnym etapie ciąży.

Nie zapomnij, że wszelkie wątpliwości dotyczące dawkowania i stosowania preparatu powinny być skonsultowane z lekarzem. W każdej sytuacji pacjent powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie, nigdzie się nie loguje ani nie rejestruje. To kluczowe, aby leczenie było skuteczne i bezpieczne.

Czy można stosować Zentel w okresie ciąży i karmienia piersią?

Zentel, którego substancją czynną jest albendazol, to lek przeciwpasożytniczy stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez różne rodzaje pasożytów, takie jak owsiki, glista ludzka, tęgoryjec, włosogłówka czy tasiemiec. Preparat dostępny jest na receptę w formie tabletek i zawiesiny. Ważnym pytaniem w kontekście stosowania Zentel jest: czy można stosować Zentel w okresie ciąży i karmienia piersią?

Ciąża: Stosowanie Zentel w okresie ciąży jest przeciwwskazane. Brak jest wystarczających badań klinicznych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania albendazolu u ciężarnych kobiet. Przeprowadzono badania na zwierzętach, które wykazały, że albendazol może powodować uszkodzenia płodu. Z tego powodu zaleca się, aby kobiety w wieku rozrodczym stosowały skuteczne metody antykoncepcji podczas leczenia Zentel i do jednego miesiąca po jego zakończeniu. W razie konieczności stosowania Zentel, lekarz może zalecić ograniczenie stosowania leku do pierwszych 7 dni po wystąpieniu menstruacji lub po uzyskaniu ujemnego testu ciążowego.

Karmienie piersią: Nie ma wystarczających danych dotyczących przenikania albendazolu i jego metabolitów do mleka kobiecego. Z uwagi na ryzyko potencjalnego wpływu na niemowlę karmione piersią, nie zaleca się stosowania Zentel w okresie laktacji. Jeżeli leczenie Zentel jest absolutnie konieczne, należy podjąć decyzję o przerwaniu karmienia piersią.

Przeciwwskazania: Ważne jest, aby pacjentka poinformowała lekarza o wszelkich planach dotyczących ciąży oraz o fakcie karmienia piersią. Lekarz przepisujący receptę na Zentel musi być świadomy tych informacji, aby wykluczyć ewentualne ryzyko dla matki i dziecka.

Podsumowując, Zentel nie jest zalecany w okresie ciąży i karmienia piersią ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w tych stanach. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji, a ewentualne leczenie Zentel w tych okresach powinno być konsultowane z lekarzem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Zentel?

Zentel, zawierający substancję czynną albendazol, jest lekiem przeciwpasożytniczym stosowanym na receptę w leczeniu zakażeń robakami obłymi i płaskimi, takimi jak owsiki, glista ludzka, tęgoryjec, węgorek jelitowy, włosogłówka i tasiemiec. Mimo wysokiej skuteczności, stosowanie tego leku może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych.

Możliwe działania niepożądane przy stosowaniu Zentel obejmują:

 • Bóle i zawroty głowy
 • Bóle brzucha, w tym ból w nadbrzuszu
 • Nudności i wymioty
 • Biegunka
 • Reakcje nadwrażliwości: wysypka, pokrzywka
 • Ciężkie reakcje skórne: zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy
 • Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych


Niektóre interakcje z innymi lekami mogą zwiększać stężenie albendazolu we krwi (np. deksametazon, prazykwantel, cymetydyna) lub zmniejszać jego skuteczność (np. rytonawir, fenytoina, karbamazepina, fenobarbital). Ważne jest, aby pacjenci informowali lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.

Leczenie Zentel może również ujawnić wcześniej bezobjawową wągrzycę ośrodkowego układu nerwowego, co może prowadzić do:

 • Drgawek
 • Wzrostu ciśnienia śródczaszkowego
 • Objawów neurologicznych


W takich przypadkach konieczne może być natychmiastowe zastosowanie leków przeciwdrgawkowych i steroidów.

Uwaga: Osoby z nietolerancją laktozy powinny pamiętać, że tabletki Zentel zawierają laktozę, co może stanowić przeciwwskazanie do stosowania tego leku.

Aby uniknąć ryzyka stosowania Zentel we wczesnym okresie ciąży, zaleca się rozpoczęcie terapii w pierwszych 7 dniach po menstruacji lub po uzyskaniu ujemnego testu ciążowego. Preparat nie jest zalecany dla kobiet w ciąży, podejrzewających ciążę oraz w okresie karmienia piersią.

Przy stosowaniu tego leku należy zachować szczególną ostrożność. W razie jakichkolwiek pojawiających się negatywnych objawów, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, aby dostosować sposób leczenia i uniknąć poważniejszych powikłań.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające albendazol

W Polsce, oprócz popularnego Zentelu, na rynku dostępne są także inne preparaty zawierające albendazol, które mają podobne zastosowanie przeciwpasożytnicze. Podczas rozważania leczenia albendazolem, kluczowe jest odpowiedzenie na pytanie: Zentel czy na receptę? Medycyna nie kończy się na jednym preparacie, dlatego warto poznać alternatywy.

 • Mebendazol: Jest dostępny pod różnymi markami i podobnie jak albendazol jest stosowany w leczeniu zakażeń spowodowanych przez owsiki, glisty oraz węgorki jelitowe. 
 • Vermox: To kolejny lek zamiast Zentelu, także zawierający albendazol. Vermox jest dostępny w postaci tabletek. Helmintox: To przykład innego leku zawierającego substancję czynne przeciwpasożytnicze. Helmintox dostępny jest bez recepty w formie zawiesiny i tabletek, używany głównie w leczeniu owsików u dzieci. 

Warto również pamiętać, że wszystkie preparaty przeciwpasożytnicze, w tym albendazol, powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami lekarza, a ich stosowanie łączy się z określonymi przeciwwskazaniami oraz możliwością wystąpienia działań niepożądanych jak drgawki, podwyższone ciśnienie śródczaszkowe, reakcji alergicznych skórnych i innych. Pacjent zawsze umawia wizytę wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy i tylko tam podaje swoje dane oraz krótki opis dolegliwości – bądź w razie e-recepty – leki, o które wnioskuje.