Potrzebujesz pomocy lekarza online?

Jesteś we właściwym miejscu!

ebilfumin czy na receptę?

Ebilfumin – czy jest dostępny na receptę?

Działanie i właściwości leku Ebilfumin

Ebilfumin to lek przeciwwirusowy zawierający substancję czynną oseltamiwir, który jest skuteczny w leczeniu i profilaktyce grypy typu A i B. Ten preparat działa przez hamowanie aktywności enzymów wirusowych, zwanych neuraminidazami. Dzięki temu utrudnia uwalnianie się nowych cząsteczek wirusa z zakażonych komórek oraz ich przenikanie do kolejnych komórek, co znacząco ogranicza rozprzestrzenianie się infekcji w organizmie.

Ebilfumin jest szczególnie efektywny, gdy zostanie zastosowany w ciągu 48 godzin od pojawienia się pierwszych objawów grypy. Leki zawierające oseltamiwir można stosować u dorosłych, dzieci, a nawet noworodków urodzonych w terminie. Dawki są dostosowane do wieku i masy ciała pacjenta: dorośli oraz dzieci powyżej 13. roku życia najczęściej przyjmują 75 mg leku dwa razy dziennie przez 5 dni. Przypomnijmy, że „ebilfumin czy na receptę?” to częste pytanie pacjentów – odpowiedź brzmi tak, lek dostępny jest wyłącznie na receptę i ordynowany przez lekarza.

Należy pamiętać, że Ebilfumin nie zastępuje szczepienia przeciwko grypie, a jedynie wspiera walkę z wirusem po jego nabyciu. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek mogą wymagać dostosowania dawki przez lekarza, ze względu na zmniejszone wchłanianie i wydalanie leku. Warto też zauważyć, że niektóre działania niepożądane Ebilfumin, choć rzadkie, mogą obejmować efekty neuropsychiatryczne, takie jak urojenia czy halucynacje, dlatego ważne jest monitorowanie stanu zdrowia pacjenta podczas terapii.

Lek jest wydalany głównie przez nerki, a metabolit oseltamiwiru nie przechodzi przez cytochrom P450, co zmniejsza ryzyko interakcji z innymi lekami. Osoby przyjmujące środki jak probenecyd lub amoksycylina powinny szczególnie zwracać uwagę na potencjalne interakcje.

W związku z powyższym, przed rozpoczęciem terapii należy zawsze skonsultować się z lekarzem, który zadba o bezpieczne i skuteczne leczenie, uwzględniając przeciwwskazania i ewentualne działania niepożądane. Jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią, koniecznie poinformuj o tym lekarza, który oceni ryzyko stosowania leku w twoim przypadku.

Kiedy stosować i kiedy nie stosować leku Ebilfumin?

Ebilfumin jest lekiem przeciwwirusowym stosowanym zarówno w leczeniu, jak i profilaktyce grypy. Substancją czynną w leku jest oseltamiwir, który po przekształceniu w organizmie do aktywnego metabolitu (karboksylanu oseltamiwiru) hamuje działanie enzymów wirusowych, takich jak neuraminidazy, odpowiedzialnych za namnażanie się wirusa oraz jego rozprzestrzenianie. Lek ten jest dostępny wyłącznie na receptę.

Kiedy stosować Ebilfumin?

 • W leczeniu grypy u dorosłych, dzieci oraz noworodków urodzonych w terminie, u których występują objawy typowe dla grypy. Należy go podać maksymalnie 48 godzin od pojawienia się pierwszych objawów.
 • W zapobieganiu grypie po kontakcie z osobą zakażoną, u dorosłych i dzieci po ukończeniu 1. roku życia, kiedy wirus grypy jest obecny w danym środowisku.
 • Sezonowa profilaktyka grypy, szczególnie w przypadkach, kiedy przypuszcza się, że wirusy obecne w środowisku nie odpowiadają szczepom zawartym w szczepionce, lub podczas pandemii grypy u osób powyżej 1. roku życia.

Kiedy nie stosować Ebilfumin?

 • Jeśli pacjent jest uczulony na oseltamiwir lub którykolwiek składnik preparatu.
 • U osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, gdzie odpowiednie dawkowanie powinno być dokładnie dostosowane przez lekarza.
 • W przypadkach, gdy grypa jest spowodowana innymi wirusami niż te, na które działa oseltamiwir, gdyż skuteczność Ebilfumin w takich przypadkach nie jest potwierdzona.
 • U osób z chorobami ciężkimi lub niestabilnymi wymagającymi hospitalizacji, ponieważ nie ma wystarczających danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania w takich przypadkach.

Możliwe działania niepożądane przy stosowaniu Ebilfumin to m.in. bóle głowy, nudności, wymioty, bóle brzucha, bezsenność, kaszel, zapalenie oskrzeli oraz zakażenia dróg oddechowych. Warto również mieć na uwadze możliwość wystąpienia zdarzeń neuropsychiatrycznych, zwłaszcza u dzieci i młodzieży, takich jak halucynacje, urojenia oraz samookaleczanie. Na końcu pytania pozostaje: Ebilfumin czy na receptę? Medycyna jasno wskazuje, że lek jest dostępny tylko na receptę.

Jakie są przeciwwskazania dotyczące stosowania Ebilfumin?

Ebilfumin, czyli oseltamiwir, to lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu oraz profilaktyce grypy typu A i B. Należy jednak pamiętać, że choć jest to skuteczny preparat, nie zawsze można go stosować. Przeciwwskazania dotyczące stosowania Ebilfumin obejmują przede wszystkim uczulenie na oseltamiwir lub jakąkolwiek inną substancję pomocniczą zawartą w leku. Bardzo istotnym przeciwwskazaniem są zaburzenia czynności nerek, które mogą wpływać na wchłanianie i wydalanie leku, co może prowadzić do jego nadmiernej akumulacji w organizmie.

Nie należy również stosować Ebilfumin u osób, u których stwierdzono zdarzenia neuropsychiatryczne, takie jak urojenia, halucynacje, czy samookaleczenia, gdyż zażywanie leku może nasilać te objawy. Szczególną ostrożność trzeba zachować także u dzieci oraz młodzieży, ponieważ w tej grupie wiekowej mogą wystąpić zmiany w zachowaniu.

Podczas leczenia grypy oseltamiwirem mogą pojawić się także inne działania niepożądane jak gorączka, bóle głowy, nudności, wymioty, zapalenie oskrzeli, zakażenia dróg oddechowych, kaszel oraz wysypka. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, pacjenci powinni niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Warto też zaznaczyć, że pacjenci powinni zawsze umówić wizytę wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy i tylko tam podać swoje dane oraz krótki opis dolegliwości – bądź w razie e-recepty – leki, o które wnioskują. Recepta na Ebilfumin wystawiana jest na podstawie oceny lekarza, a sam lek dostępny jest tylko na receptę.

Ebilfumin nie zastępuje szczepienia przeciwko grypie i powinien być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem, który uwzględni wszystkie możliwe przeciwwskazania oraz potencjalne interakcje z innymi lekami, które pacjent może przyjmować. Warto dodać, że osoby karmiące piersią również nie powinny stosować tego leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, który oceni ryzyko stosowania w tym szczególnym okresie.

Zasady dawkowania leku Ebilfumin

Lek Ebilfumin, zawierający substancję czynną oseltamiwir, jest przeciwwirusowym środkiem stosowanym głównie w leczeniu i profilaktyce grypy typu A i B. Aby zapewnić skuteczność tego leku, ważne jest przestrzeganie odpowiednich zasad dawkowania, które są uzależnione od wieku pacjenta oraz celu stosowania leku (leczenie czy profilaktyka).

Leczenie grypy:

 • Dorośli i młodzież powyżej 13. roku życia: Zalecana dawka wynosi 75 mg dwa razy dziennie przez 5 dni.
 • Dzieci w wieku od 1 do 12 lat: Dawkowanie zależy od masy ciała:
  • 10-15 kg: 30 mg dwa razy dziennie
  • 15-23 kg: 45 mg dwa razy dziennie
  • 23-40 kg: 60 mg dwa razy dziennie
  • Powyżej 40 kg: 75 mg dwa razy dziennie
 • Niemowlęta (0-12 miesięcy): Zalecana dawka wynosi 3 mg/kg masy ciała dwa razy dziennie przez 5 dni.

Profilaktyka grypy:

 • Dorośli i młodzież powyżej 13. roku życia: Zalecana dawka wynosi 75 mg raz dziennie przez 10 dni po ekspozycji na wirusa grypy.
 • Dzieci w wieku od 1 do 12 lat: Dawka zależy od masy ciała:
  • 10-15 kg: 30 mg raz dziennie
  • 15-23 kg: 45 mg raz dziennie
  • 23-40 kg: 60 mg raz dziennie
  • Powyżej 40 kg: 75 mg raz dziennie
 • Niemowlęta (0-12 miesięcy): W warunkach pandemii grypy lub gdy wirus grypy jest obecny w danym środowisku, zalecana dawka wynosi 3 mg/kg masy ciała raz dziennie przez 10 dni.

Zasady zachowania szczególnej ostrożności:

 • Zaburzenia czynności nerek: U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek dawkowanie leku może wymagać dostosowania. W przypadku klirensu kreatyniny 31-60 ml/min, dawkę należy zmniejszyć do 30 mg dwa razy dziennie w leczeniu lub do 30 mg raz dziennie w profilaktyce. Przy klirensie kreatyniny 11-30 ml/min, stosuje się 30 mg raz dziennie w leczeniu lub co drugi dzień w profilaktyce. U pacjentów z klirensem poniżej 10 ml/min stosowanie leku nie jest zalecane.
 • Zaburzenia psychiatryczne: Podczas terapii Ebilfuminem, zwłaszcza u dzieci i młodzieży, mogą wystąpić zdarzenia neuropsychiatryczne, jak halucynacje czy zmiany zachowania. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania: Ebilfumin nie może być stosowany u osób uczulonych na oseltamiwir lub jakikolwiek inny składnik preparatu. Ponadto, jego stosowanie nie jest zalecane w przypadku pewnych schorzeń wątroby oraz w ciężkiej niewydolności nerek bez odpowiedniego dostosowania dawki przez lekarza.

Ebilfumin a ciąża i karmienie piersią: Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku Ebilfumin u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Jeżeli korzyści przewyższają potencjalne zagrożenia, lek może być stosowany w tych okresach.

Ebilfumin czy na receptę?: Lek Ebilfumin jest dostępny wyłącznie na receptę, co oznacza, że konieczna jest konsultacja z lekarzem przed rozpoczęciem terapii. W celu uzyskania e-recepty pacjent powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie, w którym poda swoje dane oraz krótki opis dolegliwości lub leki, o które wnioskuje. Po opłaceniu zgłoszenia, pacjent otrzymuje informację mailową z potwierdzeniem terminu i godziny wizyty, które są ustalane automatycznie przez system.

Możliwe działania niepożądane i skutki uboczne Ebilfumin

Lek Ebilfumin, zawierający oseltamiwir, to skuteczny środek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu i profilaktyce grypy. Mimo swej skuteczności, może on wywołać szereg działań niepożądanych i skutków ubocznych. Często pojawiające się dolegliwości to bóle głowy i nudności, które mogą dotknąć zarówno dorosłych, jak i dzieci. Inne często zgłaszane objawy to wymioty, bóle brzucha oraz zakażenia dróg oddechowych obejmujące kaszel, zapalenie oskrzeli czy nosogardzieli. Pacjenci mogą również doświadczać bezsenności, zawrotów głowy oraz zmęczenia. W rzadkich przypadkach, możliwe są poważniejsze reakcje, takie jak małopłytkowość, reakcje anafilaktyczne, zmiany neuropsychiatryczne (np. niepokój, urojenia, halucynacje) oraz zaburzenia widzenia. W przypadku dzieci należy być szczególnie czujnym, gdyż mogą pojawić się drgawki oraz nieprawidłowe zachowanie. Przy stosowaniu Ebilfumin ważne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza oraz skonsultowanie wszelkich niepokojących objawów. Warto też zaznaczyć, że Ebilfumin jest dostępny wyłącznie na receptę, dlatego przed jego zastosowaniem konieczna jest konsultacja z lekarzem. Pamiętaj, że, widząc duże spektrum potencjalnych skutków ubocznych, odpowiedź na pytanie „Ebilfumin czy na receptę?” jest jednoznaczna – tylko po zaleceniu lekarza.

Ebilfumin w okresie ciąży i karmienia piersią

Ciąża i karmienie piersią to szczególne okresy w życiu kobiety, wymagające wyjątkowej ostrożności przy stosowaniu jakichkolwiek leków. Ebilfumin, czyli lek zawierający substancję czynną oseltamiwir, jest stosowany w leczeniu oraz profilaktyce grypy. Warto jednak wiedzieć, jakie skutki uboczne i przeciwwskazania mogą wystąpić w tych szczególnych okresach.

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przed zastosowaniem leku Ebilfumin powinna zawsze skonsultować się z lekarzem. Decyzja o stosowaniu tego leku w ciąży zależy od oceny korzyści i ryzyka przeprowadzonej przez specjalistę. Substancja oseltamiwir przenika przez łożysko, a zatem jej bezpieczeństwo musi być dokładnie ocenione dla każdej kobiety. Badania wskazują, że ryzyko działań niepożądanych nie jest wykluczone, szczególnie w przypadku stosowania niewłaściwych dawek.

Podobna ostrożność obowiązuje w przypadku karmienia piersią. Oseltamiwir i jego aktywny metabolit, karboksylan oseltamiwiru, mogą przenikać do mleka matki, choć w bardzo małych ilościach. Niemniej jednak, ich wpływ na noworodki karmione piersią nie jest w pełni poznany. Dlatego priorytetem powinno być dokładne monitorowanie stanu zdrowia zarówno matki, jak i dziecka.

Ebilfumin można stosować na receptę, jednak zawsze musi to być decyzja podjęta przez lekarza, który przeanalizuje indywidualne potrzeby i okoliczności. Pacjentka musi być pod stałą opieką specjalisty, który pomoże monitorować ewentualne działania niepożądane, takie jak nudności, bóle głowy, czy zaburzenia neuropsychiatryczne. W przypadku kobiet w ciąży i karmiących piersią bardzo istotne są również regularne badania kontrolne, aby w porę wykryć wszelkie niepożądane objawy.

Należy podkreślić, że pacjentka zawsze umawia wizytę wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy i tylko tam podaje swoje dane oraz krótki opis dolegliwości, bądź w razie e-recepty, leki, o które wnioskuje. Pacjentka wypełnia formularz na stronie, nigdzie się nie loguje ani nie rejestruje.

Podsumowując, stosowanie Ebilfumin w ciąży i podczas karmienia piersią wymaga szczególnej ostrożności i zawsze powinno być nadzorowane przez lekarza. Informacje takie jak: „ebilfumin czy na receptę?” mają kluczowe znaczenie, dlatego nigdy nie należy podejmować decyzji o samodzielnym użyciu leku bez konsultacji ze specjalistą.

Interakcje leku Ebilfumin z innymi preparatami

Znajomość interakcji leku Ebilfumin z innymi preparatami jest kluczowa dla zapewnienia jego bezpiecznego i skutecznego stosowania. Ebilfumin, zawierający substancję czynną oseltamiwir, jest przeciwwirusowym lekiem stosowanym w leczeniu i profilaktyce grypy. Pytanie „Ebilfumin czy na receptę?” w kontekście medycyna ma odpowiedź twierdzącą – jest on dostępny wyłącznie na receptę, co podkreśla konieczność konsultacji z lekarzem przed jego użyciem.

Interakcje z innymi lekami:

 • Probenecyd: Jedna z najistotniejszych interakcji leku Ebilfumin dotyczy probenecydu. Badania wykazały, że równoczesne stosowanie probenecydu zwiększa stężenie aktywnego metabolitu oseltamiwiru, karboksylanu oseltamiwiru, około dwukrotnie. Z tego powodu, u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, nie ma konieczności dostosowywania dawki, ale należy zachować czujność.
 • Amoksycylina: Ebilfumin wykazuje niewielki potencjał interakcji z antybiotykami takimi jak amoksycylina, ponieważ oba leki są eliminowane przez różne drogi metaboliczne. Niezależnie od tego, zawsze warto konsultować się z lekarzem w sprawie ewentualnych interakcji.
 • Inne substancje: Inne leki wydalane drogą kanalikową, takie jak metotreksat, chlorpropamid i fenylobutazon, mogą potencjalnie wchodzić w interakcję z Ebilfuminem. Chociaż ryzyko jest minimalne, to zawsze warto poinformować lekarza o przyjmowanych lekach o wąskim indeksie terapeutycznym.

Skuteczność w różnych sytuacjach:

 • Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: U ciężko chorych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek wymagane jest dostosowanie dawki oseltamiwiru. Klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min stanowi wskazanie do zmniejszenia dawki, aby uniknąć potencjalnej toksyczności.
 • Oszczędzanie wątrobowe: Oseltamiwir przekształcany jest do aktywnego metabolitu przede wszystkim w wątrobie, jednak sama substancja, ani jej metabolit, nie są substratami izoenzymów cytochromu P450. To zmniejsza ryzyko interakcji lekowych na poziomie wątrobowym.
 • Działania neuropsychiatryczne: Ebilfumin może powodować działania neuropsychiatryczne, szczególnie u dzieci i młodzieży. Zgłaszane objawy obejmują m.in. urojenia, halucynacje i zaburzenia zachowania. W przypadku ich wystąpienia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Współwystępowanie chorób: Osoby z chronicznymi schorzeniami układu krążenia lub oddechowego, a także chorzy z obniżoną odpornością, mogą wykazywać odmienną reakcję na lek. Skuteczność Ebilfumin w tych grupach nie została w pełni potwierdzona, dlatego konieczne jest zachowanie ostrożności i regularne konsultacje z lekarzem.

Świadomość potencjalnych interakcji Ebilfumin z innymi preparatami jest istotnym elementem skutecznego i bezpiecznego leczenia grypy, co podkreśla znaczenie konsultacji z lekarzem przed rozpoczęciem terapii. Ebilfumin czy na receptę? Tak, a medycyna opiera się na precyzyjnych wskazaniach i dogłębnej analizie stanu zdrowia pacjenta, co jest kluczowe w kontekście leczenia przeciwwirusowego.

Cena i refundacja leku Ebilfumin

Ebilfumin, będący lekiem przeciwwirusowym zawierającym oseltamiwir, jest skutecznym środkiem stosowanym w leczeniu i profilaktyce grypy. Ważne pytanie brzmi: „ebilfumin czy na receptę?”?, odpowiedź jest jednoznaczna: tak, Ebilfumin jest dostępny wyłącznie na receptę. Cena Ebilfumin może różnić się w zależności od apteki, regionu oraz poszczególnych wariantów opakowań. 

W Polsce, Ebilfumin, jako lek przeciwwirusowy, podlega również refundacji, co znacząco zmniejsza koszty leczenia dla pacjentów. Refundacją objęte są przede wszystkim osoby z zaawansowaną grypą, dzieci, osoby starsze oraz pacjenci z obniżoną odpornością. Zakres refundacji i konkretne warunki mogą się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji pacjenta oraz decyzji lekarza prowadzącego.

Warto zaznaczyć, że aby skorzystać z refundacji, pacjent musi mieć odpowiednią receptę wystawioną przez uprawnionego lekarza. Proces ten wymaga zgłoszenia do placówki medycznej, która przedstawi pacjentowi ewentualne koszty oraz dostępność leku. Zasady przechowywania leku Ebilfumin

 • Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • Chronić przed wilgocią i bezpośrednim światłem
 • Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci

 

Informacje o leku Ebilfumin

Działanie i właściwości Skład Dawkowanie Przeciwwskazania Możliwe skutki uboczne Interakcje
Ebilfumin działa przeciwwirusowo, hamując replikację wirusów grypy typu A i B. Substancja czynna: oseltamiwir

Inne składniki: sodu stearylofumaran, povidon, talk, skrobia kukurydziana

Dorośli: 75 mg dwa razy dziennie przez 5 dni

Dzieci: dawkowanie zależne od masy ciała i wieku, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nadwrażliwość na oseltamiwir lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Niewydolność nerek lub wątroby.

Nudności, wymioty, bóle brzucha, bóle głowy.

Możliwe reakcje alergiczne.

Nie stosować z lekami zawierającymi probenecyd, metotreksat, cyklofosfamid.

Informować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.