Potrzebujesz pomocy lekarza online?

Jesteś we właściwym miejscu!

kalipoz czy na receptę?

Kalipoz prolongatum — cena, refundacja i dostępność na receptę

Kalipoz prolongatum — refundacja

Kalipoz prolongatum to lek stosowany w profilaktyce i leczeniu stanów niedoboru potasu, dostępny na receptę. Ceny tego preparatu mogą się różnić, dlatego warto znać szczegóły dotyczące kosztów i możliwości refundacji.

Refundacja

Kalipoz prolongatum jest lekiem refundowanym, co oznacza, że pacjenci mogą uzyskać go taniej lub nawet bezpłatnie. Zgodnie z aktualnymi przepisami (stan na 1 kwietnia 2024 r.):

 • Osoby uprawnione, które nie ukończyły 18. roku życia, mogą otrzymać lek bezpłatnie.
 • Osoby uprawnione, które ukończyły 65. rok życia, również mogą otrzymać lek bezpłatnie.
 • We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, lek wydawany jest za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu.

Kalipoz czy na receptę? Medycyna zna liczne przypadki, gdy suplementacja potasu jest kluczowa dla zdrowia pacjenta. Lek ten znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak kardiologia, nefrologia i endokrynologia. Szczególnie ważny jest dla osób z niedoborem potasu spowodowanym stosowaniem leków moczopędnych, glikokortykosteroidów, glikozydów nasercowych, przewlekłymi biegunkami czy wymiotami oraz w przebiegu niektórych chorób nerek, jak wtórny hiperaldosteronizm, marskość wątroby czy cukrzyca.

Ważne informacje

Pacjenci powinni być świadomi, że kalipoz prolongatum dostępny jest tylko na receptę. Lekarz przepisujący ten lek dokładnie oceni stan zdrowia pacjenta oraz potrzeby dotyczące suplementacji potasu. Nie zaleca się samodzielnego stosowania tego preparatu bez konsultacji z lekarzem, ponieważ nieodpowiednie stosowanie może prowadzić do poważnych skutków ubocznych, takich jak hiperkaliemia.

Znajomy scenariusz? Pacjent wypełnia formularz na stronie, nigdzie się nie loguje ani nie rejestruje, a po opłaceniu zgłoszenia otrzymuje informację mailową z potwierdzeniem terminu i godziny wizyty. E-recepta jest wysyłana mailowo lub przez sms na numer podany przez pacjenta w trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego. Dzięki temu systemowi pacjenci mogą szybko i wygodnie zarządzać swoimi potrzebami zdrowotnymi.

Podsumowując, Kalipoz prolongatum to ważny preparat w leczeniu niedoborów potasu, którego cena i refundacja mogą być trudne do zrozumienia bez odpowiednich informacji. Warto pamiętać o konieczności skonsultowania się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii oraz o możliwościach finansowego wsparcia dzięki systemowi refundacyjnemu.

Co zawiera i jak działa Kalipoz prolongatum?

Kalipoz prolongatum to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, które zawierają chlorek potasu jako substancję czynną. Każda tabletka zawiera 750 mg chlorku potasu, co odpowiada 391 mg potasu. Lek ten jest powszechnie stosowany w profilaktyce i leczeniu stanów niedoboru potasu, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących leki moczopędne, glikozydy nasercowe czy glikokortykosteroidy, a także u osób z przewlekłymi biegunkami, wymiotami czy niektórymi chorobami nerek.

Działanie Kalipoz prolongatum opiera się na stopniowym uwalnianiu jonów potasu w przewodzie pokarmowym, co pozwala uniknąć nagłych wzrostów stężenia potasu, które mogą prowadzić do uszkodzeń jelit. Potas jest kluczowym kationem wewnątrzkomórkowym, warunkującym prawidłową kurczliwość mięśni, przewodnictwo nerwowe oraz przemianę węglowodanową.

Na pytanie „Kalipoz czy na receptę?” odpowiedź brzmi: tak, Kalipoz prolongatum jest dostępny wyłącznie na receptę. W praktyce oznacza to, że pacjent zawsze umawia wizytę wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy, w którym podaje swoje dane oraz krótki opis dolegliwości lub leki, o które wnioskuje. Pacjent wypełnia formularz na stronie, nigdzie się nie loguje ani nie rejestruje. E-recepta jest następnie wysyłana mailowo lub przez SMS na numer podany przez pacjenta w trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Kalipoz prolongatum nie jest zalecany w przypadku hiperkaliemii, niewydolności nerek, jednoczesnego stosowania leków moczopędnych oszczędzających potas (np. spironolakton, eplerenon, amiloryd) oraz przy niektórych zaburzeniach metabolicznych i anatomicznych przewodu pokarmowego.

Podczas stosowania Kalipoz prolongatum, ważne jest regularne monitorowanie stężenia potasu we krwi, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku lub cierpiących na zaburzenia czynności wątroby. Dzięki swojej formie przedłużonego uwalniania, lek ten zapewnia stabilniejsze i bardziej kontrolowane poziomy potasu, co jest kluczowe dla zdrowia kardiologicznego oraz poprawnego funkcjonowania układu nerwowego.

 

Kiedy stosować Kalipoz prolongatum?

Kalipoz prolongatum to lek stosowany głównie w profilaktyce i leczeniu stanów niedoboru potasu w organizmie. Główne wskazania do jego stosowania obejmują:

 • Podawanie leków moczopędnych: Diuretyki często prowadzą do zwiększonego wydalania potasu, co może skutkować hipokaliemią.
 • Stosowanie glikokortykosteroidów i glikozydów nasercowych: Te farmaceutyki również mogą indukować niedobór potasu.
 • Przewlekłe biegunki i wymioty: Te stany mogą prowadzić do znacznej utraty potasu.
 • Choroby nerek: Niektóre schorzenia nerek mogą zmniejszać zdolność organizmu do zatrzymywania potasu.
 • Wtórny hiperaldosteronizm: Stan ten prowadzi do zatrzymania sodu i wydalania potasu.
 • Marskość wątroby z wodobrzuszem: Zaburzenia równowagi elektrolitowej są często obserwowane w tej jednostce chorobowej.
 • Choroby układu krążenia i cukrzyca: Te choroby mogą prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu w organizmie.

Kalipoz prolongatum jest również wskazany w leczeniu hipokaliemii wynikającej z wymienionych wyżej przyczyn. Zawiera chlorek potasu, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania wielu procesów fizjologicznych, w tym kurczliwości mięśni, przewodnictwa nerwowego oraz przemiany węglowodanowej. Tabletki o przedłużonym uwalnianiu pozwalają na stopniowe uwalnianie substancji czynnej, co minimalizuje ryzyko wystąpienia wysokich stężeń leku, które mogą być szkodliwe dla przewodu pokarmowego.

Kalipoz prolongatum jest dostępny wyłącznie na receptę, co oznacza, że przed rozpoczęciem terapii konieczna jest konsultacja z lekarzem. 

Dawkowanie Kalipoz prolongatum różni się w zależności od stopnia niedoboru potasu. Dla osób z niewielkim niedoborem, typowa dawka wynosi 1-2 tabletki na dobę. W przypadku znacznej hipokaliemii dawka może być zwiększona do 2-6 tabletek dziennie. Przy ustalaniu dawki należy uwzględnić zawartość potasu w pożywieniu.

Pacjenci stosujący Kalipoz prolongatum powinni okresowo kontrolować stężenie potasu we krwi, aby uniknąć ryzyka hiperkaliemii. Zawsze należy stosować się do zaleceń lekarza, który dostosuje terapię do indywidualnych potrzeb pacjenta, uwzględniając wszystkie przeciwwskazania i interakcje z innymi lekami.

Stosowanie Kalipoz prolongatum powinno zawsze odbywać się pod ścisłą kontrolą specjalisty, szczególnie u pacjentów z chorobami nerek, wątroby oraz osób starszych. Zachowanie odpowiedniego poziomu potasu jest kluczowe dla utrzymania zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Kiedy nie stosować preparatu Kalipoz prolongatum?

Kalipoz prolongatum to lek stosowany w profilaktyce i leczeniu stanów niedoboru potasu, jednak nie jest odpowiedni dla wszystkich pacjentów. Istnieją określone przeciwwskazania, w przypadku których stosowanie tego preparatu jest absolutnie niewskazane. Po pierwsze, osoby z nadwrażliwością na suplementację potasu, w tym przypadki napadowego niedowładu hiperkaliemicznego, powinny unikać tego leku. Drugim istotnym przeciwwskazaniem jest niewydolność nerek, ponieważ potas nie jest właściwie wydalany z organizmu, co może prowadzić do niebezpiecznych skutków, takich jak hiperkaliemia.

Osoby przyjmujące jednocześnie leki moczopędne oszczędzające potas, takie jak spironolakton, eplerenon, triamteren czy amiloryd, także powinny unikać stosowania Kalipoz prolongatum, zarówno w monoterapii, jak i w połączeniu z diuretykami pętlowymi. Jest to spowodowane ryzykiem wystąpienia hiperkaliemii, co z kolei może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Choroby nadnerczy, takie jak niewydolność nadnerczy czy choroba Addisona, również są przeciwwskazaniami do stosowania tego leku. Pacjenci z wrodzoną paramiotonią, kwasicą związana z cukrzycą (taką jak kwasica ketonowa w śpiączce cukrzycowej), również powinni unikać Kalipoz prolongatum. Dodatkowo, ciężkie odwodnienie i stany obejmujące rozległe uszkodzenia komórek, takie jak ciężkie oparzenia, są sytuacjami, w których lek ten nie powinien być stosowany.

Krwawienia z przewodu pokarmowego oraz choroba wrzodowa w fazie zaostrzenia to kolejne przeciwwskazania. Pacjenci ze zaburzeniami anatomicznymi lub czynnościowymi, które utrudniają przechodzenie leku przez przewód pokarmowy, także powinni być ostrożni. Przykładami takich zaburzeń mogą być powiększenie lewego przedsionka serca, co powoduje nacisk na przełyk, oraz zwężenia w jelitach.

Zanim rozpoczniesz przyjmowanie Kalipoz prolongatum, skonsultuj się zawsze z lekarzem, który oceni, czy ten lek jest dla Ciebie odpowiedni i czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do jego stosowania. Aby uzyskać receptę na ten preparat, pacjent powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej, podając swoje dane oraz informacje dotyczące dolegliwości lub obecnie przyjmowanych leków. Recepta jest następnie wysyłana mailowo lub przez SMS na numer podany przez pacjenta w trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego. Pamiętaj, że każda terapia powinna być monitorowana przez lekarza dla zapewnienia jej bezpieczeństwa i skuteczności.

Interakcje Kalipoz prolongatum z innymi lekami

Interakcje Kalipoz prolongatum z innymi lekami mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie pacjenta, dlatego przed rozpoczęciem terapii należy skonsultować się z lekarzem. Kalipoz prolongatum, dostępny na receptę, jest stosowany w profilaktyce i leczeniu niedoboru potasu, ale jego jednoczesne przyjmowanie z innymi preparatami może prowadzić do poważnych skutków ubocznych lub zmniejszenia skuteczności terapii.

Kalipoz prolongatum może wchodzić w interakcje z:

 • Lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (np. spironolakton, amiloryd) – ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do hiperkaliemii, co jest szczególnie groźne u pacjentów z niewydolnością nerek.
 • Inhibitorami ACE (np. enalapryl, kaptopryl) – mogą zwiększać stężenie potasu w surowicy i prowadzić do groźnej hiperkaliemii, zwłaszcza przy współistniejącej niewydolności nerek.
 • Antagonistami receptora angiotensyny II (np. losartan, walsartan) – podobnie jak inhibitory ACE, mogą powodować wzrost stężenia potasu.
 • Glikozydami nasercowymi (np. digoksyna) – interakcja może prowadzić do zaburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, co wymaga szczególnej ostrożności.
 • Niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. indometacyna) – mogą także powodować hiperkaliemię, dlatego stężenie potasu powinno być regularnie monitorowane.
 • Inhibitorami reniny (np. aliskiren) oraz inhibitorami pompy protonowej – ich jednoczesne stosowanie z chlorkiem potasu może prowadzić do hiperkaliemii.

Kalipoz prolongatum stosowany jest głównie w przypadkach niedoboru potasu, który może wynikać z długotrwałego stosowania leków moczopędnych, przewlekłych biegunek, wymiotów czy chorób nerek. Jest kluczowy w leczeniu chorób takich jak cukrzyca, choroby układu krążenia i marskość wątroby. Pacjenci często pytają: kalipoz czy na receptę, medycyna? Odpowiedź brzmi: tak, lek dostępny jest wyłącznie na receptę, co zapewnia jego właściwe stosowanie pod nadzorem lekarza.

Dawkowanie Kalipoz prolongatum powinno być starannie dostosowane do potrzeb pacjenta, uwzględniając zawartość potasu w diecie. Szczególnie należy uważać u osób starszych oraz pacjentów z zaburzeniami wątroby, gdzie ryzyko zaburzeń elektrolitowych jest zwiększone. Częste kontrolowanie stężenia potasu w surowicy jest niezbędne, aby uniknąć potencjalnych komplikacji.

Lekarze często zalecają przyjmowanie Kalipoz prolongatum w trakcie posiłków lub bezpośrednio po nich, aby zmniejszyć ryzyko podrażnień żołądkowo-jelitowych. Tabletki należy połykać w całości i popijać dużą ilością wody. Koszt leku może się różnić, ale jest on częściowo refundowany, co oznacza, że pacjenci uprawnieni mogą otrzymać lek za znacznie niższą cenę.

Podsumowując, odpowiedź na pytanie kalipoz, czy na receptę medycyna jest jednoznaczna: lek ten jest dostępny tylko na receptę, co podkreśla konieczność konsultacji z lekarzem przed jego stosowaniem, szczególnie ze względu na możliwe interakcje i konieczność regularnego monitorowania stężenia potasu w organizmie pacjenta.

Możliwe działania niepożądane przy stosowaniu Kalipoz prolongatum

Stosowanie Kalipoz prolongatum może wiązać się z pewnymi działaniami niepożądanymi, które warto znać przed rozpoczęciem terapii. Przede wszystkim istnieje ryzyko wystąpienia hiperkaliemii, czyli podwyższenia poziomu potasu we krwi. Objawy tego stanu mogą obejmować m.in. niemiarowość pracy serca, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, osłabienie mięśni oraz parestezje.

Inne możliwe działania niepożądane związane ze stosowaniem Kalipoz prolongatum to problemy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, bóle brzucha, wzdęcia, biegunka, zaparcia oraz uczucie pieczenia w żołądku i przełyku. W cięższych przypadkach mogą pojawić się zmiany nadżerkowe w jelicie cienkim oraz krwawienia z przewodu pokarmowego.

Kalipoz prolongatum nie jest zalecany dla pacjentów z niewydolnością nerek, hiperkaliemią, niewydolnością nadnerczy (choroba Addisona), hipoaldosteronizmem hiporeninowym oraz w sytuacjach, gdy występują zaburzenia anatomiczne lub czynnościowe utrudniające pasaż leku przez przewód pokarmowy. W takich przypadkach istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Osoby stosujące leki moczopędne oszczędzające potas, inhibitory ACE, antagonisty receptora angiotensyny II, glikozydy nasercowe czy leki cholinolityczne powinny zachować szczególną ostrożność, ponieważ takie kombinacje mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka hiperkaliemii.

Należy również regularnie kontrolować stężenie potasu w surowicy, szczególnie u osób starszych, które są bardziej narażone na zaburzenia elektrolitowe. Ostateczna decyzja o stosowaniu Kalipoz prolongatum powinna być podejmowana w porozumieniu z lekarzem, który rozważy indywidualne przeciwwskazania oraz ryzyko.

Warto zaznaczyć, że Kalipoz prolongatum jest lekiem dostępnym na receptę, co gwarantuje nadzór medyczny nad jego stosowaniem. Regularne kontrole oraz przestrzeganie zaleceń lekarskich są kluczowe dla bezpiecznego leczenia niedoborów potasu.

Działania niepożądane mogą wystąpić w różnym stopniu u różnych pacjentów, dlatego tak ważne jest monitorowanie stanu zdrowia i zgłaszanie wszelkich niepokojących objawów lekarzowi prowadzącemu.

Dawkowanie i sposób podania Kalipoz prolongatum

Kalipoz prolongatum to lek stosowany w profilaktyce i leczeniu stanów niedoboru potasu, dostępny na receptę. Jest to preparat zawierający chlorek potasu (391 mg), który jest uwalniany w sposób przedłużony, co zapewnia stabilne stężenie potasu w organizmie przez dłuższy czas.

Dawkowanie leku różni się w zależności od stopnia niedoboru potasu:

 • Nieznaczna hipokaliemia: 1–2 tabletki na dobę
 • Znaczna hipokaliemia: 2–6 tabletek na dobę

W przypadku osób starszych należy zachować ostrożność ze względu na zwiększone ryzyko hiperkaliemii, a kontrola stężenia potasu w surowicy powinna być regularna. Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z niewydolnością nerek oraz zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ mogą one prowadzić do poważnych zaburzeń elektrolitowych.

Sposób podania: Tabletki należy połykać w całości, przyjmując je w trakcie lub po posiłku, i popijać dużą ilością wody. Ważne jest, aby nie rozgryzać ani nie kruszyć tabletki, ponieważ może to zakłócić mechanizm przedłużonego uwalniania substancji czynnej.

Przed rozpoczęciem stosowania Kalipoz prolongatum, warto skonsultować się z lekarzem, aby określić indywidualne dawkowanie i dbać o regularne monitorowanie stężenia potasu we krwi. W przypadku zapytania „kalipoz czy na receptę?”, odpowiedź brzmi: tak, Kalipoz prolongatum jest dostępny wyłącznie na receptę.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające potas (chlorek potasu)

Na polskim rynku dostępnych jest kilka preparatów zawierających potas, w tym chlorek potasu. Oto niektóre z najpopularniejszych preparatów, które mogą być alternatywą dla Kalipoz Prolongatum:

 • Kaldyum – kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde. Zapewniają stabilne dostarczanie potasu do organizmu, minimalizując ryzyko nagłych wzrostów jego poziomu.
 • Kalium Chloratum WZF 15% – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, stosowany głównie w szpitalach i pod ścisłą kontrolą lekarską. W sprzedaży dostępny w cenie około 8,50 PLN za ampułkę.
 • Kalium Polfarmex – syrop, który jest preferowany w leczeniu dzieci i osób mających problemy z połykaniem tabletek. Jego koszt wynosi około 15 PLN za opakowanie.
 • Katelin + SR – kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde. Cena za opakowanie wynosi około 20 PLN.
 • Potas APTEO – tabletki powlekane, łatwe do połknięcia, kosztują około 10 PLN za opakowanie.
 • PotazeK – kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, dostępne w cenie około 18 PLN za opakowanie.
 • PotazeK MAX – kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, cena około 25 PLN za opakowanie.

Jeśli zastanawiasz się, „czy Kalipoz jest dostępny na receptę? Medycyna jednoznacznie wskazuje, że tak”. Każdy z wymienionych preparatów dostępny jest na receptę i wymaga konsultacji z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania.

Podstawowym składnikiem tych preparatów jest chlorek potasu. Dawkowanie i sposób stosowania różnią się w zależności od formy preparatu i specyficznych potrzeb pacjenta. W przypadku wszelkich dolegliwości związanych z niedoborem potasu, takich jak hipokaliemia, przewlekła biegunka, wymioty czy przewlekłe choroby nerek, terapia powinna być prowadzona pod ścisłym nadzorem lekarza.

Warto również zwrócić uwagę na interakcje potasu z innymi lekami, jak na przykład diuretyki oszczędzające potas, inhibitory ACE czy glikozydy nasercowe, które mogą wpływać na skuteczność terapii lub zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Należy pamiętać, że przedawkowanie potasu może prowadzić do hiperkaliemii, która jest stanem zagrożenia życia wymagającym natychmiastowej interwencji medycznej. Dlatego ważne jest regularne monitorowanie poziomu potasu we krwi podczas terapii oraz ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza.