Potrzebujesz pomocy lekarza online?

Jesteś we właściwym miejscu!

Mechanizmy działania leków na depresję medycyna: porównanie SSRI, SNRI, TLPD i IMAO

Mechanizmy działania leków na depresję medycyna: porównanie SSRI, SNRI, TLPD i IMAO

Mechanizmy działania leków antydepresyjnych: Porównanie grup SSRI, SNRI, TLPD oraz IMAO

Depresja jest przewlekłą chorobą, której leczenie może wydawać się skomplikowane i wielowymiarowe. Leki antydepresyjne to podstawowa forma terapii farmakologicznej w leczeniu zaburzeń depresyjnych, jednak różnią się one działaniem, efektywnością oraz profilami skutków ubocznych. W niniejszym artykule porównamy cztery główne grupy leków stosowanych w terapii depresji: selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny (SNRI), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD) oraz inhibitory monoaminooksydazy (IMAO).

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)

 • Mechanizm działania: SSRI blokują wychwyt zwrotny serotoniny w synapsach mózgowych, co prowadzi do zwiększenia stężenia tego neuroprzekaźnika w przestrzeni synaptycznej i, w efekcie, do poprawy nastroju i funkcjonowania psychicznego.
 • Zalety: SSRI są zazwyczaj dobrze tolerowane, mają relatywnie bezpieczny profil działania oraz mniejsze ryzyko poważnych skutków ubocznych w porównaniu do starszych leków antydepresyjnych.
 • Wady: Możliwe skutki uboczne to między innymi: zaburzenia seksualne, nudności, bezsenność i zwiększenie masy ciała.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny (SNRI)

 • Mechanizm działania: SNRI wzmacniają działanie serotoninergiczne i noradrenergiczne poprzez inhibicję wychwytu zwrotnego tych neurotransmiterów w mózgu, co przyczynia się do polepszenia nastroju i aktywności.
 • Zalety: SNRI często są skuteczne tam, gdzie SSRI okazały się niewystarczające, oferując lepszą efektywność w przypadku ciężkich form depresji.
 • Wady: Potencjalne skutki uboczne to m.in. zwiększenie ciśnienia krwi, suchość w ustach, zawroty głowy.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD)

 • Mechanizm działania: TLPD blokują wychwyt zwrotny noradrenaliny i serotoniny, podobnie do SNRI, ale mają także wpływ na inne systemy neuroprzekaźników, co może być zarówno zaletą, jak i wadą.
 • Zalety: Skuteczność w leczeniu różnych typów depresji, zwłaszcza tych z objawami psychotycznymi lub atypowymi.
 • Wady: TLPD mogą powodować więcej skutków ubocznych, w tym sedację, przyrost masy ciała, arytmie sercowe.

Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO)

 • Mechanizm działania: IMAO zwiększają ilość neurotransmiterów (takich jak noradrenalina, serotonina i dopamina) poprzez inhibicję enzymu monoaminooksydazy, który je metabolizuje.
 • Zalety: Szczególnie skuteczne w przypadkach depresji atypowej lub gdy inne leki okazały się nieskuteczne.
 • Wady: Ograniczenia dietetyczne (konieczność unikania pokarmów zawierających tyraminę) oraz ryzyko interakcji z innymi lekami.

Wybór odpowiedniego leku antydepresyjnego powinien być zawsze dokonywany indywidualnie przez specjalistę. Wszystkie te grupy leków mogą być skuteczne, ale każda z nich różni się profilem działania, co może wpływać na dobrostan pacjenta oraz jego codzienne funkcjonowanie. Dla dodatkowych informacji na temat leków przeciwdepresyjnych zapraszam do zapoznania się z leki na depresję.

W związku z powyższym, leczenie depresji wymaga zrozumienia specyfiki poszczególnych środków farmakologicznych, a także odpowiedniej diagnozy i ścisłej współpracy z lekarzem, zwłaszcza w początkowych fazach leczenia, kiedy to monitorowane są efekty terapii oraz ewentualne skutki uboczne. Ostateczny wybór leku powinien zawsze być dokonywany przez specjalistę, który bierze pod uwagę nie tylko efektywność leku, ale również indywidualne potrzeby i możliwe ryzyka dla pacjenta.