Potrzebujesz pomocy lekarza online?

Jesteś we właściwym miejscu!

relanium czy na receptę?

Recenzja leku Relanium: czy jest dostępny na receptę i jakie są koszty?

Relanium — cena i refundacja

Relanium, lek zawierający diazepam, jest popularnym środkiem stosowanym ze względu na jego działanie przeciwdrgawkowe, uspokajające, przeciwlękowe, nasenne i rozluźniające mięśnie. Dostępny jest wyłącznie na receptę, co często rodzi pytania związane z kosztami i możliwością refundacji. Poruszający temat **”Relanium czy na receptę?”**, warto zauważyć, że refundacja oraz ceny mogą się różnić w zależności od dawki i formy leku.

W przypadku leków refundowanych, takich jak Relanium, pacjenci mogą liczyć na częściowy zwrot kosztów. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r., ceny po refundacji są znacznie niższe.

Refundacja:

 • Relanium jest objęte refundacją w przypadku określonych wskazań medycznych, takich jak padaczka, stany lękowe czy premedykacja przed zabiegami.
 • Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, aby ustalić, czy kwalifikuje się do refundacji w związku z jego schorzeniem.
 • Konsultacja z lekarzem jest niezbędna do uzyskania recepty, która umożliwi zakup leku oraz ewentualne skorzystanie z refundacji.

Refundacja daje pacjentom dostęp do leczenia po obniżonych kosztach, co jest istotne szczególnie w przypadkach przewlekłych schorzeń wymagających długotrwałej terapii.

Co zawiera i jak działa Relanium?

Relanium, dostępne na receptę, zawiera diazepam – substancję czynną z grupy benzodiazepin. Diazepam działa na receptory GABA w mózgu, powodując efekty uspokajające, przeciwlękowe, nasenne, rozluźniające mięśnie i przeciwdrgawkowe. Benzodiazepiny, do których należy Relanium, są powszechnie stosowane w leczeniu różnych stanów nerwicowych, napadów lękowych, a także jako leki uspokajające przed zabiegami medycznymi.

Ważne jest, aby zrozumieć, że Relanium działa na ośrodkowy układ nerwowy, poprzez nasilenie efektów neuroprzekaźnika GABA, który hamuje aktywność neuronów. Efektem tego mechanizmu jest zmniejszenie nadmiernej aktywności mózgu, co przekłada się na redukcję lęku, napięcia mięśniowego oraz zapobieganie drgawkom.

Zastanawiasz się, czy Relanium jest na receptę? Tak, ponieważ diazepam, mimo swojej skuteczności, niesie ryzyko uzależnienia oraz potencjalnych działań niepożądanych, takich jak senność, zmęczenie, zawroty głowy, a nawet problemy z pamięcią. Dlatego stosowanie tego leku wymaga ścisłej kontrola lekarza, dostosowania dawkowania do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz monitorowania ewentualnych skutków ubocznych.

Pod względem finansowym, cena Relanium w Polsce wynosi około 26,60 zł za 5 ampułek o pojemności 2 ml, jednak w zależności od wskazań lek może być refundowany. Warto pamiętać, że skonsultowanie się z lekarzem jest niezbędne przed rozpoczęciem terapii Relanium, aby upewnić się, że lek jest odpowiedni i bezpieczny dla danego pacjenta.

Kiedy stosować Relanium?

Relanium, zawierające diazepam, jest lekiem dostępnym wyłącznie na receptę. Angażując się w terapię, warto zastanowić się, kiedy rzeczywiście jest wskazane jego stosowanie. Relanium wykazuje silne działanie przeciwdrgawkowe, uspokajające, przeciwlękowe, nasenne i rozluźniające mięśnie, co czyni go przydatnym w wielu sytuacjach klinicznych.

Kiedy stosować Relanium? Relanium stosuje się przede wszystkim w krótkotrwałym leczeniu stanów lękowych, zazwyczaj do 4 tygodni, które mogą być także związane z bezsennością. Lek ten sprawdza się również w leczeniu objawów nagłego odstawienia alkoholu, często nazywanego delirium tremens. W premedykacji, czyli przygotowaniu pacjenta do zabiegu chirurgicznego, Relanium pomaga w wyciszeniu i zminimalizowaniu stresu związanego z procedurą.

Preparat jest także używany w stanach zwiększonego napięcia mięśniowego, takich jak w porażeniach mięśniowych, skurczach i innych spastycznych schorzeniach. Diazepam, substancja czynna w Relanium, jest skutecznym lekiem przeciwdrgawkowym, co sprawia, że jest stosowany pomocniczo w niektórych typach padaczki, w tym w drgawkach klonicznych mięśni. Krótkotrwałe i kontrolowane stosowanie pomaga w opanowaniu napadów lękowych oraz wspomaga leczenie ataków paniki i innych zaostrzeń zaburzeń nerwicowych.

Relanium czy na receptę? Medycyna mówi jasno: ze względu na silne działanie i ryzyko uzależnienia, Relanium jest dostępne wyłącznie na receptę. Cena leku waha się w zależności od postaci, w jakiej jest dostępny, oraz ewentualnej refundacji, która może różnić się od ceny 100% – przykładowo, standardowa cena ampułek może wynosić około 26,60 zł za opakowanie.

Stosowanie Relanium wymaga ostrożności, zwłaszcza u osób starszych, dzieci oraz pacjentów z niewydolnością wątroby czy nerek. Zawsze należy konsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii, szczególnie jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą wchodzić w interakcje z diazepamem. Unikanie alkoholu jest niezwykle ważne, gdyż może on nasilać działanie leku i prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak depresja oddechowa.

Kiedy nie stosować preparatu Relanium?

Relanium, zawierający diazepam, jest popularnym lekiem z grupy benzodiazepin, stosowanym w leczeniu różnych zaburzeń, takich jak stany lękowe, napięcia mięśniowe, czy drgawki. Mimo szerokiego spektrum działania, istnieje szereg przeciwwskazań do jego stosowania.

Osoby z nadwrażliwością na diazepam lub inne benzodiazepiny zdecydowanie powinny unikać Relanium. Również pacjenci z nużliwością mięśni (myastenia gravis), ostrą niewydolnością oddechową, zespołem bezdechu sennego oraz ciężką niewydolnością wątroby nie powinni przyjmować tego leku.

Stosowanie Relanium jest również przeciwwskazane u osób z przewlekłymi psychozami, stanami z fobią i natręctwami. Lekarze zalecają ostrożność w przepisaniu Relanium pacjentom w okresie ciąży i karmienia piersią, ze względu na potencjalne ryzyko dla płodu oraz noworodka.

Kwestia „relanium czy na receptę?” jest kluczowa: Relanium jest dostępne jedynie na receptę, co zapewnia, że jego stosowanie będzie kontrolowane przez lekarza. Relanium może powodować uzależnienie, dlatego nie jest zalecane do długotrwałego stosowania. Nagłe odstawienie leku może prowadzić do zespołu odstawiennego, objawiającego się drgawkami, bezsennością, stanem lękowym oraz zaburzeniami zachowania.

Pacjenci w podeszłym wieku powinni stosować mniejsze dawki, aby zminimalizować ryzyko upadków i złamań. Ze względu na nasilenie działania uspokajającego, Relanium nie powinno być stosowane równolegle z alkoholem oraz lekami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy, co mogłoby prowadzić do depresji oddechowej i sercowo-naczyniowej.

Stosowanie Relanium wymaga regularnych konsultacji z lekarzem, szczególnie w przypadku występowania jakichkolwiek działań niepożądanych.

Dawkowanie preparatu Relanium

Relanium to lek dostępny na receptę, wykazujący działanie przeciwdrgawkowe, uspokajające, przeciwlękowe, nasenne i rozluźniające mięśnie. Substancją czynną jest diazepam, należący do grupy benzodiazepin. Ze względu na potencjalne ryzyko uzależnienia, stosowanie Relanium wymaga ostrożności i ściśle określonych zasad dawkowania.

Kiedy stosować preparat Relanium:

 • Krótkotrwałe (do 4 tygodni) leczenie stanów lękowych i bezsenności
 • Leczenie objawów nagłego odstawienia alkoholu
 • Premedykacja przed zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi
 • Stany zwiększonego napięcia mięśniowego
 • Pomocniczo w niektórych typach padaczki

Dawkowanie dla dorosłych:

 • Stany lękowe: 2-10 mg 2-4 razy dziennie
 • Bezsenność: 5-15 mg przed snem
 • Odstawienie alkoholu: 10 mg 3-4 razy dziennie pierwszego dnia, następnie 5 mg 3-4 razy dziennie
 • Premedykacja: 5-15 mg przed zabiegiem
 • Stany zwiększonego napięcia mięśniowego: 2-15 mg dziennie w dawkach podzielonych

Dawkowanie dla dzieci:

 • Stany lękowe i padaczka (po 3. roku życia): początkowo 1-2,5 mg 3-4 razy dziennie, następnie dawkę można stopniowo zwiększać

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Relanium w takich przypadkach jak: niewydolność oddechowa, zespół bezdechu sennego, ciężka niewydolność wątroby oraz psychozy. Lek może powodować niepożądane działanie takie jak senność, zmęczenie, czy zaburzenia pamięci.

Relanium stosowane zgodnie z zaleceniami lekarza jest bezpieczne, jednak nigdy nie należy go zażywać równolegle z alkoholem ani zaprzestawać jego stosowania nagle, aby uniknąć zespołu odstawiennego. Jeśli masz wątpliwości dotyczące dawkowania preparatu Relanium, skonsultuj się z lekarzem.

Czy można stosować Relanium w okresie ciąży i karmienia piersią?

Stosowanie Relanium (diazepamu), popularnego leku z grupy benzodiazepin, w okresie ciąży i karmienia piersią jest kwestią wymagającą szczególnej ostrożności i konsultacji z lekarzem. Diazepam, substancja czynna Relanium, posiada silne działanie przeciwdrgawkowe, uspokajające, przeciwlękowe, nasenne oraz rozluźniające mięśnie, co wiąże się z potencjalnymi zagrożeniami zarówno dla matki, jak i dla dziecka.

 • Stosowanie w trakcie ciąży: Relanium w trakcie ciąży może być używane jedynie w przypadku absolutnej konieczności i tylko wtedy, gdy korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Badania wykazały, że narażenie płodu na diazepam w pierwszym trymestrze ciąży może zwiększyć ryzyko wad wrodzonych, takich jak rozszczep podniebienia. Stosowanie w ostatnich tygodniach ciąży może prowadzić do zespołu odstawienia u noworodka, objawiającego się problemami z oddychaniem, osłabieniem mięśni, a nawet niewydolnością oddechową.
 • Karmienie piersią: Diazepam przenika do mleka matki, co może wpływać na noworodka. Nawet małe ilości leku mogą prowadzić do sedacji, problemów z oddychaniem oraz rozwoju zjawiska uzależnienia. Dlatego zaleca się unikanie stosowania Relanium podczas karmienia piersią lub, w przypadku konieczności jego zastosowania, rozważenie przerwania karmienia piersią.
 • Konsultacja z lekarzem: Zawsze przed podjęciem decyzji o stosowaniu jakiegokolwiek leku w czasie ciąży lub karmienia piersią, niezbędna jest konsultacja z lekarzem. Lekarz powinien przeprowadzić szczegółową ocenę potencjalnych zagrożeń i korzyści, aby określić najbezpieczniejsze rozwiązanie. Pacjent po opłaceniu zgłoszenia otrzymuje wiadomość na maila z godziną i datą swojej wizyty.

Istotne jest, aby pamiętać, że Relanium jest dostępne wyłącznie na receptę. Warto zwrócić uwagę na pytanie: „Relanium – czy na receptę?” – odpowiedź brzmi, że zawsze wymaga recepty, co podkreśla konieczność ścisłej kontroli medycznej nad jego stosowaniem, zwłaszcza w tak wrażliwych okresach jak ciąża i laktacja. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących terapii tym lekiem, pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Relanium?

Relanium, znane również jako diazepam, jest lekiem z grupy benzodiazepin wykorzystywanym m.in. w leczeniu stanów lękowych, napięcia mięśniowego oraz jako środek uspokajający i przeciwdrgawkowy. Mimo jego powszechnego zastosowania, warto znać możliwe działania niepożądane, które mogą wystąpić w wyniku jego stosowania. Relanium dostępne jest tylko na receptę i wymaga ścisłej kontroli lekarskiej.

 • Senność i zmęczenie: To najczęstsze działania niepożądane, które mogą prowadzić do osłabienia siły mięśniowej i ograniczenia zdolności do wykonywania codziennych czynności. Zwłaszcza osoby starsze powinny zachować ostrożność ze względu na zwiększone ryzyko upadków i złamań.
 • Zaburzenia pamięci: Stosowanie diazepamu może prowadzić do niepamięci następczej, co utrudnia zapamiętywanie nowych informacji.
 • Zawroty głowy i ból głowy: Mogą one wpływać na koncentrację i zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn.
 • Zaburzenia widzenia: Możliwe jest wystąpienie nieostrego widzenia oraz podwójnego widzenia, co może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas wykonywania precyzyjnych zadań.
 • Reakcje paradoksalne: W rzadkich przypadkach mogą wystąpić niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresja, halucynacje i koszmary senne. W takich sytuacjach należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który może zalecić przerwanie terapii.
 • Uzależnienie: Długotrwałe stosowanie Relanium może prowadzić do uzależnienia fizycznego i psychicznego. Nagle odstawienie leku może wywołać objawy zespołu odstawiennego, takie jak bóle głowy, stany lękowe, drażliwość oraz w ciężkich przypadkach drgawki padaczkowe.
 • Depresja oddechowa: Jest to szczególne ryzyko u osób z istniejącymi problemami oddechowymi i może prowadzić do niewydolności oddechowej.
 • Interakcje z innymi lekami: Relanium może nasilać działanie innych środków uspokajających, alkoholu oraz leków przeciwdepresyjnych, co zwiększa ryzyko działań niepożądanych.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające diazepam

Na polskim rynku farmaceutycznym istnieje kilka preparatów zawierających diazepam, który jest substancją czynną bardzo cenioną w medycynie ze względu na swoje szerokie spektrum działania, w tym przeciwdrgawkowe, uspokajające, przeciwlękowe, nasenne oraz rozluźniające mięśnie. Do najbardziej znanych preparatów należą Relanium, Diazepam Desitin oraz Neorelium. Relanium jest dostępne zarówno w formie tabletek, jak i roztworu do wstrzykiwań, co zwiększa jego uniwersalność i zastosowanie w różnorodnych stanach klinicznych. Diazepam Desitin występuje w formie roztworu doodbytniczego, co jest szczególnie przydatne w leczeniu ostrych napadów padaczkowych, zwłaszcza u dzieci. Neorelium oferowane jest w postaci roztworu do wstrzykiwań i jest stosowane w premedykacji oraz leczeniu ostrych stanów lękowych i pobudzenia. Warto podkreślić, że wszystkie te preparaty, ze względu na zawartość diazepamu, dostępne są wyłącznie na receptę. Diazepam, jako pochodna benzodiazepiny, niesie za sobą ryzyko uzależnienia i działań niepożądanych, takich jak niepamięć, senność, zmęczenie czy zawroty głowy. Dlatego bardzo istotne jest, aby pacjenci stosowali te leki pod ścisłym nadzorem lekarza oraz zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dawkowania. Nawet jeśli relanium, diazepam czy inne preparaty są przepisywane na receptę, medycyna podkreśla znaczenie ścisłej kontroli lekarskiej ze względu na potencjalne interakcje z innymi lekami oraz możliwość wystąpienia zespołu odstawiennego.